Problem wykryty w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11: analiza techniczna i możliwy powrót mieszkańców

Znajdujący się przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11 budynek nie jest na razie miejsce bezpiecznym dla swoich mieszkańców. Zarządca nieruchomości, na polecenie inspekcji budowlanej, musi przeprowadzić wszechstronną analizę techniczną budynku. Mieszkańcy dokumentują fotograficznie zaobserwowane uszkodzenia.

Podczas prac budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie, w czwartkowe popołudnie, zaniepokojeni mieszkańcy budynku zauważyli pojawiające się pęknięcia. Sytuację skomplikowała ewakuacja mieszkańców oraz odcięcie dopływu gazu do budynku. Inspekcja nadzoru budowlanego zdecydowała o tymczasowym wstrzymaniu robót oraz konieczności zabezpieczenia ściany szczytowej historycznego, liczącego ponad 120 lat, budynku. Dodatkowo, zarządca zobowiązany został do wykonania ekspertyzy – jest to niezbędny krok do określenia, czy budynek dalej może być zamieszkany.

Wioletta Lewandowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu, poinformowała nas, że Bernard Woźny, zarządca budynku, musi sporządzić niezbędny do dalszych działań protokół użytkowania. Dokument ten musi zostać przygotowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Proces ten może zająć nawet tydzień.

Z kolei inwestor prowadzący prace na sąsiedniej parceli (firma Miernik Development) po wystąpieniu uszkodzeń dodatkowo zabezpieczył ścianę szczytową obiektu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11. Wykonano też dodatkowe zabezpieczenia terenu oraz zamknięto i ogrodzono wejście do budynku.

Mieszkańcy udostępnili nam wykonane przez siebie fotografie dokumentujące postępujące pęknięcia w budynku. Niektóre z nich powstały tuż przed opuszczeniem budynku. Część z nich prezentuje postęp prac nad zabezpieczeniem obiektu. Właścicielka jednego z mieszkań w budynku planuje skierować sprawę do prokuratury.