Ponowny wybór dr inż. Jarosława Niedojadła na stanowisko rektora Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych

Dr inż. Jarosław Niedojadło, profesor i aktualny rektor w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, został powtórnie wybrany na to stanowisko 22 marca bieżącego roku. Tym razem będzie pełnił funkcję rektora przez kolejną kadencję 2024-2028. W głosowaniu przeprowadzonym przez Uczelniane Kolegium Elektorów, otrzymał 19 głosów za oraz jeden wstrzymujący się. Wybór jego kandydatury na rektora zaproponowały najważniejsze organy kolegialne uczelni – Rada Uczelni i Senat.

„Związek z uczelnią trwa od momentu jej założenia, a jej dalszy rozwój leży mi na sercu. Postanowiłem kandydować na drugą kadencję rektorską, aby dalej pracować nad umocnieniem pozycji ANS w Elblągu oraz jej potencjału. Moje dotychczasowe działania zostały docenione przez Radę Uczelni i Senat, co potwierdza wynik wyborczy. Jestem wdzięczny za uzyskany mandat zaufania i zobowiązuję się do kontynuacji mojej intensywnej pracy na rzecz Akademii” – powiedział wybrany na kolejną kadencję rektor.

Dr inż. Jarosław Niedojadło, profesor uczelni, urodził się w Elblągu 7 sierpnia 1960 roku. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Gdańskiej, gdzie ukończył studia w 1986 roku. Ponadto, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym tej samej uczelni, specjalizując się w budowie i eksploatacji maszyn / inżynierii mechanicznej w 1995 roku.