Ponowna próba sprzedaży półhektarowej działki w Elblągu

Władze miasta Elbląga podjęły decyzję o kolejnej próbie sprzedaży działki o powierzchni pół hektara, położonej przy ulicy Tamka. W przeszłości, obszar ten służył jako miejsce handlu drewnem oraz materiałami budowlanymi. Teraz jednak, od wielu lat, teren ten ulega degradacji, a znajdujące się na nim budynki są w stanie tak złym, że wymagają rozbiórki. Przewiduje się, że na tym obszarze powstanie parking o trzech poziomach, przeznaczony dla samochodów osobowych i autokarów.

Prezydent Elbląga podpisał zarządzenie o wystawieniu działki na sprzedaż. Działka, zlokalizowana na skrzyżowaniu bulwaru Zygmunta Augusta i alei Kardynała Wyszyńskiego, została wyceniona na kwotę 1 milion 950 tysięcy złotych. Planuje się przekazanie jej w użytkowanie wieczyste, przy czym opłata za pierwszy rok ma wynosić 25 procent wartości nieruchomości. W każdym kolejnym roku, nowy właściciel będzie zobligowany do zapłaty równej 3 procentom wartości gruntu plus podatek VAT.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenie przy ulicy Tamka powinien powstać dwu- lub trzypoziomowy parking dla samochodów i autokarów. Potencjalny nabywca musi jednak mieć świadomość, że działka ta znajduje się na obszarze starego miasta, który jest objęty ochroną konserwatorską. To oznacza konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. W przypadku wykrycia tzw. nawarstwień – śladów działalności człowieka lub pozostałości architektonicznych „o wyjątkowej wartości dla poznania dziejów miasta Elbląga” – zakres badań będzie musiał zostać rozszerzony. Jest to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że działka leży w miejscu, gdzie w XV wieku znajdował się zamek krzyżacki oraz obwarowania miejskie.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zostanie opublikowane na stronie internetowej miasta w najbliższym czasie.