Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej w Elblągu i pożegnanie z funkcją Prezydenta Miasta

W ubiegłym dniu, w historycznych murach Ratusza Staromiejskiego w Elblągu, miało miejsce ceremonialne zamknięcie VIII kadencji Rady Miejskiej. To wydarzenie nie tylko stanowiło okazję do przeglądu osiągnięć samorządu w ciągu poprzednich 5,5 lat, ale również dawało możliwość podziękowania wszystkim zaangażowanym w rozwój miasta.

Prezydent Miasta, Witold Wróblewski, emocjonalnie żegnał się ze stanowiskiem, które piastował przez prawie dekadę. W swoim przemówieniu zaznaczył trudności, z jakimi musiał się on i jego zespół zmierzyć – pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy powstały na skutek agresji Rosji na Ukrainę, wysoka inflacja czy reforma oświaty to tylko niektóre z nich. Mimo to, podkreślił, że miasto może być dumne z wielu ważnych inicjatyw, które udało się zrealizować. Pochwalił również kondycję finansową Elbląga, zauważając, że zadłużenie miasta zostało zmniejszone z 75% do 30% w ciągu ostatnich 10 lat, co przekłada się na spłatę ponad 137 mln zł długu. Ponadto, w ostatnich dwóch kadencjach na inwestycje przeznaczono ponad miliard złotych, z czego 561 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Antoni Czyżyk, podkreślił intensywność pracy Rady, która odbyła 49 sesji i 370 posiedzeń komisji stałych, podczas których podjęto 1012 uchwał, w tym 303 będące aktami prawa miejscowego. W swoim wystąpieniu podziękował również wszystkim pracującym w Urzędzie Miejskim, a także mieszkańcom Elbląga za ich zaangażowanie i wsparcie.

Podczas ceremonii wręczono podziękowania wszystkim radnym oraz kierownictwu Urzędu Miasta. Wydarzenie zostało dodatkowo uświetnione przez koncert muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.