Planowane ulepszenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku

Teren Szpitala Powiatowego w Pasłęku zostanie przekształcony, aby pomieścić nowe pomieszczenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W związku z tym, rozpisano konkurs na opracowanie planu budowy i kosztów dla nowego budynku ZOL-u.

Pierwszym krokiem w tworzeniu projektu jest dokładne oszacowanie stanu obecnego budynku, który obecnie służy jako laboratorium, dział farmacji i był miejscem dawnej pediatrii. Planowane jest również wykonanie analizy konstrukcji dachu, która będzie potrzebna do planowania prac rozbiórkowych przed nadbudową. Projektant musi także uwzględnić konieczność wzmocnienia fundamentów budynku, ze względu na planowaną nadbudowę o dodatkowe piętro.

W ramach nowo tworzonego ZOL-u powstanie wiele różnorodnych przestrzeni, takich jak sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej, pokój do codziennego pobytu pacjentów, zespół pomieszczeń przeznaczonych na przyjęcia z sąsiadującym podjazdem dla karetek, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz dwa punkty pielęgniarskie. W zakładzie znajdą się też pokoje pielęgnacyjne pacjentów z możliwością korzystania ze specjalnych podnośników, co najmniej 4 izolatki oraz biura dla kadry zarządzającej, logopedy i psychologa. Planowane są także pomieszczenia do dystrybucji posiłków, szatnie, przestrzenie magazynowe i techniczne.

Pokoje dla pacjentów – maksymalnie dwuosobowe – mają być wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Możliwe jest zaprojektowanie jednej łazienki na dwa sąsiadujące pokoje. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy musi pomieścić co najmniej 25 łóżek dla pacjentów, przy czym 2-3 pokoje pacjentów powinny mieć indywidualną łazienkę – takie są wymagania podane w dokumentacji postępowania.

Głównym kryterium wyboru w tym przetargu jest cena. Termin składania ofert kończy się 8 lipca. Istnieje możliwość ubiegania się o kontrakt przez kilka firm jednocześnie. Wybrana firma będzie miała czas do 30 września na przygotowanie pełnej dokumentacji.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze oraz Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze są dedykowane pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na swój stan zdrowia nie są samodzielni. Ośrodki te zapewniają całodobową opiekę medyczną, skoncentrowaną przede wszystkim na pacjentach przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub po ciężkiej chorobie lub operacji. Czas pobytu w zakładzie zależy od stanu zdrowia pacjenta i jest oceniany na podstawie skali Barthel.