Planowana budowa obrotnicy dla statków na rzece Elbląg przez Skarb Państwa

Podczas zebrania komisji polityki regionalnej i promocji miasta w dniu 15 lutego, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, poinformowała, że Skarb Państwa planuje budowę obrotnicy dla statków na rzece Elbląg. Wskazała też, że prace związane z tym projektem są już realizowane.

Kwestia rozbudowy portu w Elblągu była kluczowym punktem omawianego spotkania. Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu w Elblągu, podkreślił istotność niedawnego „przełomu” w pogłębianiu ostatniego segmentu toru wodnego na rzece Elbląg długości 900 metrów. Powiedział również, że co tydzień zgłaszają się nowi inwestorzy oraz firmy zainteresowane wykorzystaniem aktualnych możliwości przeładunkowych dostępnych terminali.

Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska z Urzędu Morskiego w Gdyni wyjaśniła, że to Skarb Państwa ma w planach budowę obrotnicy dla statków na rzece Elbląg. Wcześniej elbląski samorząd miał częściowo zająć się tym zadaniem. Poinformowała też, że rozważane są dwie formy budowli: z pionowymi ścianami, podobnymi do umocnień przeciwpowodziowych, lub ze skarpami. Wybór jednej z opcji pozwoli na szybsze realizację tego przedsięwzięcia. Przyznała także, że możliwa będzie zmiana zaplanowanej szerokości obrotnicy z 211 na 180 metrów.

W końcowej części spotkania, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podkreśliła, że obecnie są prowadzone przygotowania do ogłoszenia przetargu na badania geologiczne terenu pod budowę obrotnicy. Budowa tejże wraz z pogłębieniem rzeki w wyznaczonym miejscu ma kosztować około 30 mln złotych. Przetarg na realizację tego projektu planowany jest na ostatni kwartał bieżącego roku, natomiast prace wykonawcze mają trwać przez trzy pierwsze kwartały kolejnego roku.