Odznaczenie "Kawaler Białej Wstążki" dla elbląskiego policjanta zaangażowanego w walkę z przemocą domową

Aspirant sztabowy Artur Bajorek, który jest członkiem Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu, został doceniony za swój wkład w działania na rzecz zwalczania przemocy w rodzinie oraz wsparcie ofiar tej przemocy. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonorował jego pracę, przyznając mu odznaczenie „Kawaler Białej Wstążki”.

Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas konferencji wojewódzkiej poświęconej problematyce przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, której symbolem jest właśnie „Biała Wstążka”.

W codziennej pracy asp. szt. Artur Bajorek skupia się na koordynowaniu działań mających na celu zapobieganie przemocy domowej. Jego obowiązki wykonywane są w ramach Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń.

Kampania „Biała wstążka” to coroczna akcja prowadzona między dwoma ważnymi datami: 25 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Podstawowym celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet, kształtowanie postaw negujących tego typu zachowania oraz poszukiwanie rozwiązań, które pomogą w walce z tym zjawiskiem. Rozwiązania te nie ograniczają się tylko do działań systemowych, ale obejmują również podejście społeczne mające na celu zapobieganie przemocy.