Konflikt zbiorowy w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Pracownicy żądają wyższych zarobków

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług, zrzeszony w Związkowej Alternatywie, wszedł w konflikt zbiorowy z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Spór dotyczy niskiego poziomu wynagrodzeń, które otrzymują pracownicy tej instytucji.

Pracownicy z długim stażem pracy, nawet po uwzględnieniu wszystkich dodatków, otrzymują miesięczne wynagrodzenie na poziomie około 5000 zł brutto. Jest to kwota nieznacznie przekraczająca płacę minimalną.

Związek Zawodowy domaga się wprowadzenia dodatku za staż pracy, a także mechanizmu podwyżki płac, który uwzględniałby średni wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz inflację. Związkowcy apelują również o opracowanie jasnych kryteriów, które by określały możliwe dysproporcje płacowe między pracownikami na tych samych stanowiskach. Domagają się też, aby do pensji zasadniczej wliczano 10% premii – mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

W ramach konfliktu zbiorowego odbyło się już pierwsze spotkanie z zarządem przedsiębiorstwa, ale niestety nie udało się na nim osiągnąć porozumienia. Władze firmy do tej pory nie spełniły oczekiwań związku zawodowego, mimo że ich roszczenia są umiarkowane – dodaje Piotr Szumlewicz.