Kolejne rzeźby Galerii EL przejdą remont

Centrum sztuki Galeria EL otrzymało dofinansowanie, które pozwoli na konserwację kolejnych form przestrzennych. Środki pochodzą z Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”

Remont przejdą wykonane z metalu 4 formy przestrzenne, które powstały w 1965 roku. Charakterystyczne rzeźby należą do otwartej galerii, składającej się z kilkudziesięciu obiektów, stanowiących historyczną oraz urbanistyczną całość. To jedyny w kraju tak duży zespół, będący dziedzictwem upamiętniającym eksperyment z lat 60. dotyczący realizacji utopii międzyklasowej artystów i klasy robotniczej.  

Opieka konserwatorska elementów, które podatne są m.in. na warunki atmosferyczne czy czynniki zewnętrzne to duże wyzwanie. Dlatego też zachowanie ich w dobrej kondycji wymaga ze strony właściciela zbioru, którym jest Urząd Miasta w Elblągu oraz sprawującym opiekę merytoryczną Galerii EL stałej kontroli stanu elementów i poddawaniu każdej z nich rewitalizacji co kilka lat.