Inwestycja w infrastrukturę rowerową Elbląga: Rozszerzenie trasy rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej

Planowane jest rozszerzenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej w Elblągu, którego realizacja rozpocznie się niedługo. Przedsięwzięcie to obejmować będzie odcinek od hali widowiskowo-sportowej do ul. Grottgera. Urząd Miasta Elbląga ogłosił niedawno przetarg na wykonanie tego zadania.

Należy podkreślić, że tę inicjatywę sfinansowano z budżetu obywatelskiego na lata 2022/2023. Propozycję wydłużenia ścieżki rowerowej zgłosił Rafał Kadłubowski, a jego pomysł zdobył poparcie 495 mieszkańców z okręgu nr 5. Całościowy koszt przedsięwzięcia został oszacowany na 500 tys. złotych w ramach budżetu obywatelskiego.

Zakładane prace konstrukcyjne obejmują m.in. przebudowę istniejącego chodnika, poszerzenie ścieżki dla rowerów, remont zjazdów z drogi, ustanowienie stosownego oznakowania oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół.

Firmy pragnące ubiegać się o udział w przetargu mogą zgłaszać swoje propozycje do 16 lutego. Kryteria oceny ofert obejmują cenę (60% oceny) i okres gwarancji na wykonane prace (40% oceny). Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał cztery miesiące na ukończenie prac od momentu podpisania umowy z władzami miasta.