Zobacz jakie zmiany zajdą w szkołach już od września

1826
Wyświetleń

Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, minimalny czas trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz zapewnienie miejsca do pozostawienia części podręczników i przyborów – między innymi takie zmiany do rozporządzenia o BHP w szkołach wprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Placówki mają jednak czas na przygotowanie się do zmian – okres przejściowy obowiązywać będzie do 1 marca 2019 r.

Obowiązkowa stanie się rejestracja wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. W rejestrze będą wpisywane m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Będzie to wymagało akceptacji dyrektora szkoły.

Zmiany dotyczyć będą także planu zajęć – te wymagające intensywnego wysiłku umysłowego nie będą mogły odbywać się później niż na szóstej godzinie w danym dniu. Wprowadzony zostanie także minimalny czas trwania przerw, który ma wynosić co najmniej 10 minut. Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie zobowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Ponadto, to dyrektor placówki musi zapewnić miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Jak argumentuje to MEN, „rozwiązanie to ma na celu skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczenie problemów z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka”.

Źródło: MEN

Zobacz jakie zmiany zajdą w szkołach już od września

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>