Wypadek z udziałem autobusu komunikacji miejskiej – kto jest winien?

828
Wyświetleń

W większości polski miast komunikacja publiczna jest najwygodniejszym środkiem komunikacji – pozwala łatwo przemieścić się pomiędzy danymi punktami miasta bez konieczności długotrwałego poszukiwania parkingu.

Jak wiadomo, brak miejsc parkingowych jest jednym z głównych czynników utrudniających poruszanie się po polskich miastach własnym samochodem osobowym. Jednak ci, którzy zdecydują się na nieprzesiadanie się do transportu publicznego, muszą liczyć się z zasadami ruchu autobusów miejskich. A te z kolei są w nieco uprzywilejowanej sytuacji. W jaki sposób wpływa ona na odpowiedzialność kierowców transportu publicznego za spowodowanie wypadku?

Autobus nie jest pojazdem uprzywilejowanym

Przede wszystkim należy pamiętać – o czym przypomina specjalista z Kancelarii Kompensja – że autobus nie jest pojazdem uprzywilejowanym – a więc nie ma konieczności ustępowania mu pierwszeństwa przy każdej okazji. Takie przeświadczenie panuje jeszcze wśród kierowców, zwłaszcza tych, którzy swoje uprawnienia do kierowania pojazdami, czy doświadczenie w prowadzeniu zdobywali poza dużymi miastami. Nie oznacza to jednak, że w pewnych okolicznościach nie należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi komunikacji miejskiej. Taki obowiązek istnieje w sytuacjach, kiedy autobus chce wyjechać z przystanku lub zmienić pas ruchu w obszarze zabudowanym. Oczywiście nie zwalnia to kierowcy prowadzącego pojazd publicznego przewoźnika z obowiązku zasygnalizowania chęci wykonania powyższych manewrów – w przypadku zaniechania tego obowiązku, kierujący innym pojazdem nie będzie zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa. Stąd też jeżeli dojdzie do kolizji, czy wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej, najważniejszą kwestią jest ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia – zwłaszcza, czy nie został on spowodowany w okolicznościach nakazującym innym kierującym ustąpienie pierwszeństwa. Jeżeli kierujący zaniedbał ten obowiązek i jego w wyniku doszło do wypadku, to on będzie zobowiązany do pokrycia strat. W przeciwnym przypadku obowiązują ogólne zasady dochodzenia odszkodowania.

Roszczenie wobec zakładu komunikacji miejskiej

Jeżeli wypadek bądź kolizja zostały spowodowane przez kierującego autobusem komunikacji miejskiej, stosowne roszczenia należy zgłosić do przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą danej linii. Niestety, w praktyce w wielu polskich miastach nie jest to jeden zakład dla całego miasta – nie raz zdarza się, że poszczególne linie komunikacyjne obsługiwane są przez różne zakłady. Stąd jedną z pierwszych czynności przy ubieganiu się o odszkodowanie jest właśnie prawidłowe zidentyfikowania organizatora transportu.

Ten z kolei przeważnie skieruje poszkodowanego do swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które rozpocznie proces likwidacji szkody. Nie wdając się w szczegóły tego procesu warto podkreślić, że jego celem jest pełna rekompensata szkód poniesionych przez poszkodowanego. Stąd nie powinien on zgadzać się na świadczenie ubezpieczyciela jedynie częściowo, korzystając w takich przypadkach z możliwości odwoławczych, nie wyłączając wkroczenia na drogę postępowania sądowego.

Wypadek z udziałem autobusu komunikacji miejskiej – kto jest winien?

| Złowione w sieci | 0 Comments
O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>