W naszym regionie pracuje już 3500 obcokrajowców. Część nielegalnie

436
Wyświetleń

W minionym roku funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  przeprowadzili 179 czynności kontrolnych mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia.

Kontrolą objęto łącznie 3 447 cudzoziemców i stwierdzono, że 877 obcokrajowców pracowało w Polsce niezgodnie z przepisami.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: transport, budownictwo, rolnictwo, gastronomia, turystyka oraz firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Najczęściej nielegalnie wykonującymi pracę byli obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi.

– W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 60 mandatów karnych na kwotę 16 600 złotych, skierowali do sądów 90 wniosków o ukaranie przedsiębiorców. Wobec 89 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę ponad 236 000 zł – mówi por. SG Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy – koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

W naszym regionie pracuje już 3500 obcokrajowców. Część nielegalnie

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>