W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała swój poradnik dla kandydatów na radnych. Dla osób planujących ubiegać się o mandaty w radach gmin, powiatów i sejmików powinien on być lekturą obowiązkową.  Pełny zestaw informacji dla kandydatów na radnych, ale też dla samych wyborców znajduje się w portalu edukacyjnym „Wybieram wybory” na stronie […]

Czytaj więcej