Sąd Okręgowy w Elblągu 18 maja rozpozna apelację w procesie b. prezydenta Olsztyna, odpowiadającego za zgwałcenie urzędniczki. Czesław Małkowski został skazany przez sąd rejonowy w Ostródzie na karę 5 lat bezwzględnego więzienia. Wyrok, który zapadł w ubiegłym roku, nie jest prawomocny. Jak informuje rzeczniczka sądu okręgowego w Elblągu sędzia Dorota Zientara, sąd karny odwoławczy wyznaczył […]

Czytaj więcej