Wielu z nas znieczuliło się na dane dotyczące biedy na świecie. Czujemy wobec tego zjawiska bezsilność. Są i tacy, którzy twierdzą, że bycie ubogim to kwestia np. cech charakteru czy osobistych zdolności. Nie mają racji – ich opinia to przejaw ignorancji i nie znajduje potwierdzenia w badaniach. 17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. […]

Czytaj więcej

Malaria to najczęściej występująca na świecie choroba zakaźna, na którą każdego roku umierają setki tysięcy ludzi, w większości dzieci. Aby zwrócić uwagę na ten problem, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2008 roku ustanowiła Światowy Dzień Walki z Malarią, obchodzony 25 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz zmniejszenie skali choroby i jej […]

Czytaj więcej

Coroczny Raport GUS – Jakość życia w Polsce, nie pozostawia złudzeń …. Panuje bieda, a co za tym idzie, przykra konsekwencja czyli najczęściej wykluczenie społeczne. Przeciętny dochód Polaka to 1712zł. Raport GUS zawiera wręcz druzgocące dane. Pomimo deklaracji 84% Polaków, że czuje się bezpiecznie pod względem fizycznym w miejscu swojego zamieszkania, to aż: – 49% […]

Czytaj więcej

Aby skutecznie walczyć z biedą, należy zmienić praktyki wolnego rynku: zamiast na maksymalizację indywidualnego zysku postawić na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez innowacyjne projekty biznesowe – uważa Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Prof. Yunus, ekonomista, założyciel Grameen Banku w Bangladeszu i twórca mikrokredytów, podkreśla, że chodzi o projekty, które mogą się samofinansować. Jego zdaniem na […]

Czytaj więcej

To nie będzie artykuł o najmniejszym odsetku Polaków dotkniętych skrajnym ubóstwem. Bieda „made in Poland”, nie rzucająca się w oczy, ale utrudniająca życie, dotyczy co drugiego Polaka. Sprawdzamy po prostu jak wiele z nas  ma trudności w realizacji kilku prostych potrzeb. Nie są to sprawy niezbędne do przeżycia, ale przydatne albo po prostu przyjemne, jak […]

Czytaj więcej