Poseł Jacek Protas alarmuje o planowanej likwidacji zakładu karnego w Braniewie. Wtóruje mu braniewski starosta Leszek Dźiąg. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że to tylko reorganizacja. Braniewska placówka ma zostać włączona w strukturę Aresztu Śledczego w Elblągu. – W związku z wprowadzaniem działań w ramach programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, czego konsekwencją ma być […]

Czytaj więcej

W poniedziałek Areszt Śledczy w Elblągu rozpoczął akcję pomocową dla Fromborka walczącego z podtopieniami powstałymi na skutek intensywnych opadów deszczu Niesprzyjająca aura pogodowa trwająca od września spowodowała w powiatach elbląskim i braniewskim dużo zniszczeń. Wskutek powodzi i podtopień ucierpiało wiele domostw i gospodarstw.  Na terenie Fromborka, głównie w niższym tarasie miasta, nadal muszą być prowadzone […]

Czytaj więcej

Czym jest resocjalizacja? Czy w ogóle jest możliwa? Co to znaczy zresocjalizować człowieka? Czy zakłady karne są w stanie zmienić przestępcę? A jeśli tak, to w jaki sposób? Lata doświadczeń pokazują, że zmiana zachowań człowieka, który potrafi dostosować się przez określony czas do różnych warunków i wymagań  jest niewystarczająca. Musi iść za tym zmiana jego […]

Czytaj więcej

W środę 22 listopada 2017 roku Areszt Śledczy w Elblągu ww współpracy z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną przeprowadził na terenie jednostki specjalistyczne ćwiczenia ochronne. Scenariusz ćwiczeń obejmował sprawdzenie skuteczności i sprawności działań funkcjonariuszy w trzech niebezpiecznych sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczyła reakcji ratowniczo–ochronnych w związku z wybuchem pożaru w części administracyjnej aresztu. Funkcjonariusze elbląskiego […]

Czytaj więcej

Areszt Śledczy w Elblągu został wyróżniony przez Szkołę Podstawową nr 21, im. Mikołaja Kopernika tytułem „Przyjaciel Szkoły”. W trakcie uroczystej gali zakończenia roku szkolnego, tytuł został wręczony dyrektorowi elbląskiej jednostki ppłk Robertowi Witkowskiemu. Tytuł ten jest wyrazem podziękowania za pomoc, jaką służy elbląski areszt w działaniach związanych z przeprowadzaniem remontów i renowacji, a także wykonywaniem […]

Czytaj więcej

Sławek zabił po alkoholu kobietę, z którą żył po rozwodzie z żoną. Samego momentu tragedii nie pamięta. Jak nam mówi, wydarzyło się to w czasie „ciągu alkoholowego”. Doszło do jednej z wielu awantur. Był pijany a w ręku trzymał ostre narzędzie, którym naprawiał drzwi. Cios. Kobieta zmarła, a Sławek dostał 13 lat za kratami. Teraz […]

Czytaj więcej

Przebywają za kratami, ponieważ popełnili najcięższe przestępstwa – morderstwa. Odbywają karę długoletniego więzienia. Jednak czy kara to dla nich szansa nie tylko na odkupienie swoich win, ale również na pełny powrót do społeczeństwa? Postanowiliśmy to sprawdzić. W naszym cyklu rozmów z więźniami, którzy popełnili najcięższe zbrodnie, czyli morderstwa nie chodzi o to, aby epatować zbrodnią […]

Czytaj więcej

17-osobowa grupa uczniów ze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z policjantką nadkom. Aliną Zając odwiedziła Areszt Śledczy w Elblągu. Wizyta odbyła się w ramach edukacyjnego projektu „Stracony czas”. Jest to wspólna inicjatywa elbląskich policjantów oraz służby więziennej. Jak wygląda pierwsza droga osadzonego za murem, jego codzienne zajęcia, prawa i obowiązki – to tylko kilka […]

Czytaj więcej

21 marca 2016 roku w Areszcie Śledczym w Elblągu zakończono kolejną edycję warsztatów readaptacji społecznej pomagających osobom skazanym w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Realizacja programu „Praca – moją szansą” opiera się na porozumieniu zawartym w 2009 roku, pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Elblągu i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu. Głównym celem […]

Czytaj więcej

To już druga edycja programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży, gdzie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają jak wygląda życie więzienne, w tym pierwszą drogę osadzonego za murem, jego codzienne zajęcia, prawa i obowiązki. Projekt „Stracony czas” to wspólna inicjatywa elbląskich policjantów i służby więziennej. Według specjalistów bardzo pożyteczna społecznie. Uczy pokory i szacunku dla prawa i porządku […]

Czytaj więcej