Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

393
Wyświetleń

4 lutego 2019 r. o godz. 10 w Elbląskim Parku Technologicznym przy ul. Sulimy 1 odbędzie się zorganizowane przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego spotkanie, na którym omówione będą ważne i ciekawe dla przedsiębiorców zagadnienia.

Wśród prezentujących poszczególne tematy będą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz Urzędu Skarbowego.

Spotkanie ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowaniu przedsiębiorcy.

Tematy, które zostaną omówione to:

1. Nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.
Możliwości otrzymania najwyższej w kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji. Podany zostanie przykład obliczania i wykorzystania pomocy.

2. Zmiany w podatkach CIT, PIT, VAT.  
Podatek PIT: płatnik, formy opodatkowania, zaliczki na podatek, strata podatkowa, wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu.
Podatek CIT: zmiana zasad rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności, zmiany w amortyzacji, nowa stawka podatku CIT dla małych podatników, nowa ulga na prace badawczo-rozwojowe (Innovation Box).

Zmiany w zakresie: podatku od nieruchomości komercyjnych, rozliczania podatku u źródła, opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej, dokumentacji podmiotów powiązanych, opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków, stosowania kopii certyfikatów rezydencji podatkowej, przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR).
Omówienie najważniejszych zmian w podatku VAT.

3. Usługi ZUS dla biznesu.
Ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Krócej, prościej, taniej: e akta, e-ZLA, prosty kontakt, udzielanie pomocy przez doradców, załatwianie spraw „od ręki”.

Potwierdzenie przybycia: tel. 55 239 32 90 lub bwp@umelblag.pl

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>