Spalają odpady i zatruwają powietrze. Straż Miejska reaguje i nakłada mandaty

2007
Wyświetleń

Jak informuje nas Straż Miejska w Elblągu, w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów w piecach domowych funkcjonariusze Straży rozpoczęli przeprowadzanie kontroli palenisk.

- Na podstawie przeprowadzanych interwencji i rozmów z mieszkańcami naszego miasta należy stwierdzić jednoznacznie, że problem spalania śmieci w piecach, dużego zadymienia oraz nieprzyjemnego zapachu istnieje.  Kontrole dokonywane są na bieżąco – informuje Karolina Wiercińska ze Straży Miejskiej w Elblągu. – Każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane i w zależności od stopnia przewinienia weryfikowane sankcjami karno – administracyjnymi.

W czwartek (9 luty) miały miejsce dwie interwencje dotyczące spalania odpadów na terenach, gdzie prowadzone są działalności gospodarcze. W pierwszym przypadku właściciel firmy spalał w piecu opony i opakowania po olejach silnikowych za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Natomiast w drugim przypadku mężczyzna rozpalił przed firmą ognisko, w którym spalał hydrauliczne rury PCV, butelki plastikowe czy stare ubrania robocze. W tej sytuacji strażnicy sporządzili wniosek o ukaranie do sądu, ponieważ sprawca odmówił przyjęcia mandatu.

- Należy podkreślić, że zarówno art. 379 ust. 6 Prawo Ochrony Środowiska, jak i art. 10 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska stanowią, iż kontrolowana osoba fizyczna jest obowiązana umożliwić przeprowadzenie kontroli. Niepoddanie się kontroli w zakresie ochrony środowiska wypełnia znamiona przestępstwa zakłócenia kontroli ekologicznej określonego w art. 225 Kodeksu Karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na miejsce wzywana jest Policja – dodaje Karolina Wiercińska.

Spalają odpady i zatruwają powietrze. Straż Miejska reaguje i nakłada mandaty

O Autorze
-

2 komentarzy

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>