Ratujmy Elbląg! Edmund Szwed apeluje do władz miasta i radnych w sprawie Modrzewiny Północ

1391
Wyświetleń

„Elbląg tej szansy po prostu nie może  zmarnować, dlatego apeluję i oczekuję poważnego podejścia do tego tematu – Edmund Szwed”

Oczekuję od prezydenta Witolda Wróblewskiego, że do końca czerwca br. Urząd Miejski w Elblągu przedstawi kosztorys potrzebnych prac związanych z pierwszym etapem  realizacji tego projektu, czyli uzbrojeniem terenów Modrzewiny Północ w media i infrastrukturę drogową – mówi  Edmund Szwed. – Natomiast do  Przewodniczącego Rady Miasta – Jerzego Wilka  i radnych Rady Miejskiej  apeluję o wzniesienie się ponad podziały polityczne, o wytężoną pracę na rzecz tego projektu, czyli szansy dla wielu elblążan na własne mieszkanie, pracę, perspektywy na przyszłość. W końcu po to jesteście wybrani do Rady Miasta,  aby nie spierać się o jakiś placyk czy śmietniki, ale o zagwarantowanie elblążanom perspektywicznych szans na lepsze jutro.

Na Modrzewinie może powstać nowe miasto. To wielka szansa na rozwój dla Elbląga.          

Jeśli pytać dziś elblążan, czego potrzebują w swoim mieście, aby dobrze i bezpiecznie żyć, nie emigrować, odpowiedź będzie oczywista – potrzeba pracy i własnego mieszkania. To fundament, podstawa godnego, spokojnego życia w naszym mieście. Jednak obu tych potrzeb kolejne ekipy rządzące miastem nie były w stanie zaspokoić.  Szans na rozwój Elbląga specjalnie nie widać. Jednak jest coś, co może pchnąć Elbląg w kierunku szybkiego rozwoju gospodarczego.

Szansa to Modrzewina Północ, obejmująca swoim obszarem olbrzymi teren 209 hektarów. To tam mogą powstać nowoczesne osiedla mieszkaniowe, siedziby firm, placówki handlowe, usługowe i oświatowe. Ten projekt może nie tylko rozwiązać problem braku mieszkań komunalnych dostępnych dla każdego  w Elblągu, ale także podźwignąć nasze miasto z kolan i dać skokowy  impuls rozwojowy. Realizując ten projekt, wiele potrzeb elblążan zostanie rozwiązanych, a dobra przyszłość zapewniona.

Już w 2003 r. Rada Miasta Elbląga przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Modrzewina Północ, planując tam zabudowę mieszkaniową, jedno i wielorodzinną, funkcje usługowe, turystyczne, sportowe, rekreacyjne, sakralne oraz oświatowe. Nowa dzielnica z miastem ma zostać połączona czteropasmową jezdnią, komunikacją miejską – autobusową oraz tramwajową. Dodatkowo cala dzielnica ma zostać objęta siecią internetu szerokopasmowego. W 2007 r. radni miejscy plan zaktualizowali. I najwyraźniej o tym projekcie zapomniano… a szkoda.

Szansa na nowe mieszkania

Powstanie tej dzielnicy, z planowaną zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną , stworzy  szansę na własne mieszkania dla wielu oczekujących elblążan. To właśnie tam powstaną budynki wykonane w technologii ekonomicznej. Energo i ciepło oszczędne. Mieszkania będą tanie w utrzymaniu. Ceny zakupu zostaną ustalone przez politykę miejską, nie developerów. Tam będą mogli  przeprowadzać się obecni mieszkańcy lokali komunalnych, których stać na płacenie czynszu regularnie. Uwolnione zaś przez nich mieszkania mogą wejść do puli mieszkań miejskich, przydzielanych oczekującym na własne „m”.

Rozwój przedsiębiorczości

W nowej dzielnicy miasta, objętej szerokopasmowym internetem  będą mogły  lokować się siedziby wielu firm, również spoza Elbląga. To doskonała lokalizacja dla wszelkiego typu firm z branży IT oraz nowych technologii. Dostęp do internetu  szerokopasmowego  w każdym mieszkaniu stworzy  szanse na możliwość pracy zdalnej z  domu,  wygeneruje  wiele  nowych miejsc pracy.

Nauka i centrum badawcze

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,  jest zainteresowana stworzeniem w naszym mieście centrum naukowo badawczego, w oparciu o możliwości lokalowe oraz internet szerokopasmowy. Tu,  na Modrzewinie Północ  mogliby otrzymać mieszkania (domki) wybitni naukowcy z wielu dziedzin nauki. Taki ośrodek badawczy  podniósłby znacząco rangę naszej uczelni i stanowiłby atrakcję dla  nowych inwestorów, którzy byliby współpracą z takim ośrodkiem rozwojowym zainteresowani. PWSZ  kształciłoby  studentów ukierunkowanych już na konkretne branże, które będą potrzebowały kadry wyspecjalizowanych fachowców.

Pozytywne wartości dla mieszkańców

Ten projekt  jest wstanie  zmienić całkowicie nasze miasto. Przede wszystkim zaś nie tylko powstrzymać emigrację młodych, wykształconych elblążan ale także skłonić ich do powrotu . To również wielka szansa na pozyskanie pracy oraz nowych mieszkań.  Elblążanie będą więc mogli zostać w swoim mieście, po studiach zakładać tu rodziny, pracować, mieszkać, żyć spokojnie i bezpiecznie, bez obaw o jutro i to wszystko w otoczeniu pięknego krajobrazu. Wśród lasów, na tle pięknego widoku na miasto oraz jezioro Drużno. Idealne wprost miejsce na rozbudowę Elbląga, dobrze skomunikowanego z resztą miasta szerokimi drogami, z dociągniętą komunikacją miejską.

Piękna wizja, ale  jak to wdrożyć w życie, skoro z Elblągiem jest jak jest!  Budżet miasta świeci pustką? Jak w tych trudnych czasach finansowej biedy porywać się na tak potężny projekt? Miasto samo tego wykonać nie zdoła, ale w partnerstwie z biznesem już tak.

– Do realizacji tego śmiałego projektu musi zostać powołana spółka celowa z o.o., gdzie miasto byłoby udziałowcem i posiadało decydujący głos. Gmina miałaby minimum 51 procent udziałów w spółce  – mówi Edmund Szwed, który  znając  mechanizmy finansowania tego śmiałego projektu, jest w stanie odpowiedzialnie podjąć się tego zadania.

Miasto niczym nie ryzykuje

– Miasto i budżet niczym nie ryzykuje. Nie wyda na ten cel  pieniędzy publicznych. Na realizację  pierwszego etapu,  część  środków  powinno  pochodzić z funduszy unijnych  zdobytych przez spółkę  z wiodącym udziałem prezydenta Witolda  Wróblewskiego. Wszak  pamiętamy, że  hasłem  wyborczym  prezydenta  Witolda Wróblewskiego była sztuka umiejętności  pozyskiwania funduszy unijnych.  Spółka musi  posiadać  też jednak środki  własne  jako  wkład do projektu. To właśnie zadanie, którego dotychczas władze naszego miasta nie potrafią wykonać, natomiast ja,  jestem gotów tego trudnego  zadania się podjąć  – zapewnia Edmund Szwed.  Mam odpowiednią wiedzę  i  umiejętności w budowaniu  realnych mechanizmów finansowania dużych inwestycji. Grunty Modrzewiny Północ, wniesione do spółki, nadal pozostałyby własnością miasta. Sama realizacja  osiedla zostałaby rozłożona na dwa etapy. W pierwszym powstaną zbrojenia gruntów w niezbędne media i infrastrukturę drogową. W drugim etapie będą powstawały mieszkania. Miasto w drugim etapie, może sprzedawać uzbrojone tereny z dużym zyskiem.

Realizacja tego projektu pozwala miastu  zyskać  niesamowitą wartość w postaci zaspokojenia podstawowych potrzeb elblążan – mieszkań, miejsc pracy, nadziei na lepszą przyszłość w mieście. Tej szansy po prostu nie można zmarnować.

– Deklarując ze swej  strony wolę działania przy realizacji tego projektu,  oczekuję  również  od prezydenta  Witolda Wróblewskiego, aby poważnie podszedł do tej, tak  potrzebnej  naszemu miastu inwestycji – kończy swoją wypowiedz Edmund Szwed. – To przecież leży w interesie wszystkich elblążan oraz rozwoju naszego miasta.

Ratujmy Elbląg! Edmund Szwed apeluje do władz miasta i radnych w sprawie Modrzewiny Północ

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>