Radni naruszyli prawo. Nie mogli wytyczać kierunków działań prezydentowi Wróblewskiemu

1221
Wyświetleń

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie mieli prawa przygotować projektu uchwały o wyznaczeniu kierunków działań prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu, ani tym bardziej takiej uchwały przyjąć na sesji. Wojewoda warmiński-mazurski podjętą przez Radę Miasta Elbląga uchwałę właśnie uchylił.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody, ten projektu uchwały został przez Radę Miasta Elbląga przyjęty z naruszeniem prawa. Jak wskazały służby wojewody, nałożone na prezydenta miasta niektóre obowiązki wykraczają poza zakres kompetencji gminy. Nie mogą być więc przez prezydenta miasta realizowane.

Przypomnijmy, że w grudniu 2015 r., klub radnych PiS wniósł na sesję projekt takiej uchwały i radni PiS, posiadający większość w Radzie Miasta ten projekt przegłosowali. Podjęta uchwała obliguje prezydenta Witolda Wróblewskiego do podjęcia działań w kierunku wykonania przekopu przez Mierzeję Wiślaną, przeniesienia siedziby Urzędu Marszałkowskiego do Elbląga oraz pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych.

Projekt ten przedstawił Marek Pruszak, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jak to określił, chodzi o wytyczenie kierunków działań prezydenta miasta.

– Chcemy, aby prezydent rozpoczął niezwłocznie działania w celu przeniesienia do Elbląga siedziby Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zobowiązujemy prezydenta Wróblewskiego do podjęcia zdecydowanych kroków w sprawie realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Chcemy także, aby prezydent, tak jak deklarował, rozpoczął pozyskiwanie środków pozabudżetowych na budowę linii tramwajowej w ciągu ul. 12 Lutego, zakup nowych tramwajów, remonty dróg i budowę ronda przy ul. Rawskiej oraz budowę wiaduktu na osiedle Zatorze – mówił radny Marek Pruszak.

Jak błędnie argumentował radny, ta inicjatywa jest zgodna z ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto radni chcą, aby prezydent Witold Wróblewski zdawał radnym kwartalnie sprawozdania w tej sprawie.

O zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Miasta Elbląga tego projektu uchwały wnioskował radny Ryszard Klim. Przedstawiciel SLD wskazywał, że tego typu projekt uchwały jest kuriozalny, ponieważ wskazane działania nie leżą w gestii lokalnego samorządu. Jednak radny Paweł Fedorczyk zawnioskował o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.

Później potoczyło się już wszystko tak, jak było do przewidzenia. 13 radnych PiS przyjęło ten projekt uchwały.

Problem w tym, że zarówno w sprawie przeniesienia Urzędu Marszałkowskiego z Olsztyn do Elbląga czy działań związanych z wykonaniem przekopu przez Mierzeję Wiślaną, prezydent Elbląga nie ma żadnych możliwości interwencji. Może jedynie składać propozycje, spotykać się w tej sprawie z politykami. Jednak decyzyjności w tych kwestiach nie ma żadnych.

Nasze zdanie podzielił wojewoda warmińsko-mazurski, który 5 lutego br., rozstrzygnięciem nadzorczym, niezgodną z prawem uchwałę Rady Miasta Elbląga uchylił.

12699319_10206346980408738_1450395091_o 12722496_10206346979728721_1342915183_o

O komentarz poprosiliśmy radnego Roberta Turleja z klubu radnych Platformy Obywatelskiej:

– Zwiększona w ostatnim czasie liczba uchwał uchylanych przez wojewodę zaniepokoiła członków Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Można odnieść wrażenie, że uchwały nie są dokładnie przygotowywane przez urzędników a prawnicy popełniają dziecinne błędy, bo jak nazwać przygotowanie uchwały sprzecznej z ustawą. Nasz niepokój budzi również fakt, że nie są uwzględniane uwagi radnych. Radny Michał Missan podczas procedowania uchwały przygotowanej przez Klub PiS jednoznacznie stwierdził, że uchwała w takim kształcie nie jest zgodna z prawem. Miał rację co stwierdził wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym – komentuje radny Robert Turlej, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych.

Radni naruszyli prawo. Nie mogli wytyczać kierunków działań prezydentowi Wróblewskiemu

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>