PWSZ w Elblągu ma nowego ukraińskiego partnera

320
Wyświetleń

20 lutego 2018 roku w murach PWSZ w Elblągu podpisano umowę o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Tarnopolu im. Iwana Puluja. Umowę podpisali rektorzy obydwu uczelni: prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz prof. Jasnij Petro.

Celem umowy jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami zgodnie ze standardami określonymi w Karcie Bolońskiej. Podpisane porozumienie ma wzmocnić jakość i wydajność edukacji, badań oraz mobilności akademickiej obu stron.

Planowana jest współpraca w obszarach wspólnego zainteresowania takich jak:

• przygotowanie procedury ustanowienia połączonych programów podwójnych dyplomów licencjackich i magisterskich;
• organizacja wymiany międzynarodowej studentów i pracowników akademickich w ramach programów unijnych (Erasmus+ itp.), stażów, praktyk i badań zgodnie z międzyinstytucjonalnymi umowami;
• ugruntowanie, rozwój i wsparcie wspólnych badań, projektów naukowych, edukacyjnych
i technicznych, włączając programy unijne (Horizon 2020, Erasmus, Jean Monnet Programme itp.);
• organizacja wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i technicznych.

W spotkaniu uczestniczyły władze miasta Elbląga: Prezydent Witold Wróblewski, Dyrektor Biura Prezydenta – Agnieszka Staszewska i Zbigniew Szmurło – pełnomocnik ds. współpracy ze Wschodem oraz ukraińscy goście: prof. Mychajło Korda – Rektor Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego, prof. Bogdan Bujak – Rektor Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego i Wołodymyr Kaszycki – kierownik Wydziału Kontaktów Międzynarodowych i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Tarnoopolu.

W czasie wizyty goście wysłuchali prezentacji Rektora PWSZ w Elblągu oraz zwiedzali aule i laboratoria w gmachu Uczelni przy Alei Grunwaldzkiej i ul. Czerniakowskiej.

PWSZ Elbląg.

PWSZ w Elblągu ma nowego ukraińskiego partnera

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>