Protest pod urzędem marszałkowskim. W tle sporu elbląska spółka

460
Wyświetleń

Głośne rozpoczęcie sesji sejmiku województwa. Pikietę zorganizowały firmy, które były zaangażowane w budowę sieci internetu szerokopasmowego w województwie. Marszałek województwa wskazuje, że protestujący powinni domagać się pieniędzy od spółek Łączpol i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych.

Jak mówi jeden z pikietujących Jacek Milewski, do 2015 roku małe firmy zbudowały na zlecenie marszałka sieć szkieletową w województwie i od tego czasu należności nie zostały zapłacone.

Zarząd Województwa wydał oświadczenie, w którym podkreśla, że wszelkie zobowiązania zostały uregulowane. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wyjaśniał, że województwo całą kwotę przekazało do rozdysponowania przez sąd.

Obecnie sąd rozdzielił 39 spośród przekazanych 54 milionów złotych. Marszałek dodał, że wszelkie roszczenia podwykonawców powinny być kierowane nie do urzędu marszałkowskiego, ale bezpośrednio do spółek Łączpol i Elbląskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych, z którymi podpisywane były umowy.

Zarząd województwa w swoim oświadczeniu uznał też, że pikieta narusza dobra osobiste województwa warmińsko-mazurskiego i jego przedstawicieli.

Oświadczenie zarządu województwa dostępne jest tu: http://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2316-oswiadczenie-zarzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego

źródło: Radio Olsztyn.

Protest pod urzędem marszałkowskim. W tle sporu elbląska spółka

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>