Prawie 20 proc. w dół. Radni obniżą wynagrodzenie prezydentowi Elbląga

1065
Wyświetleń

Mamy efekt decyzji parlamentu o obniżeniu wynagrodzeń parlamentarzystom oraz samorządowcom. Na najbliższej sesji Rady Miasta radni obniżą wynagrodzenie prezydenta Witolda Wróblewskiego o prawie 20 proc.

Z dniem 19 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), w którym między innymi obniżona została kwota maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego prezydenta miasta.

Niniejsza uchwała dostosowuje wynagrodzenie zasadnicze prezydenta miasta do nowego – obniżonego wymienionym rozporządzeniem poziomu.

W konsekwencji wynagrodzenie zasadnicze prezydenta miasta ulega obniżeniu z 6 200złotych brutto do 5 000 złotych brutto, tj. o19,35 %. Stosownie do ustaleń zawartych w niniejszej uchwale wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Elbląg zostanie obniżone od dnia 1 lipca 2018 r.

Na wynagrodzenie prezydenta miasta składają się następujące czynniki:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 2 100 zł (słowie: dwa tysiące sto złotych),
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 130 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści złotych),
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Razem: 10 230 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

Prawie 20 proc. w dół. Radni obniżą wynagrodzenie prezydentowi Elbląga

O Autorze
-

1 komentarz

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>