Prawie 12 mln zł dla Warmii i Mazur. Środki trafią również do Elbląga

667
Wyświetleń

Ponad 11,7 mln zł na siedem inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim zapewniło Ministerstwo Rozwoju. Przekazanie tych środków samorządowi jest wypełnieniem zapisów Kontraktu Terytorialnego. Część pieniędzy trafi również do Elbląga.

Minister Rozwoju i Finansów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zapewnił dofinansowanie z budżetu państwa do realizacji siedmiu samorządowych inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Jak podkreśla resort, ich realizacja pozytywnie wpłynie na rozwój regionu oraz lokalnych samorządów. Przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców.

- Przekazanie tych środków samorządowi jest wypełnieniem zapisów Kontraktu Terytorialnego – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Rząd sukcesywnie przekazuje środki na dofinansowanie wkładu krajowego do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym  – podkreślił wiceminister.

Przekazana transza wynosi ponad 11,7 mln zł i obejmuje siedem inwestycji:

* rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 przyczynią się do poprawy połączenia z drogą ekspresową S-7, należącą do sieci TEN-T;

* budowa drogi gminnej od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna oraz budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej nr 16 przełożą się na poprawę dostępności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz zapewnią połączenie z drogą krajową nr 16, należącą do sieci TEN-T;

* budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej nr 527 z drogą krajową nr 16 – węzeł Olsztyn Zachód przyczyni się do poprawy dostępności transportowej regionu oraz zapewni bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 16, należącą do sieci TEN-T;

* poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (droga krajowa nr 16): ul. Kolonia oraz ul. Suwalskiej przełoży się na poprawę połączenia z siecią TEN-T;

* przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 lutego w Elblągu przyczyni się do poprawy mobilności miejskiej;

– Z ogólnej kwoty prawie 55 mln zł zapisanej w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, samorząd Warmii i Mazur otrzymał już 15,3 mln zł – zaznaczył wiceminister.

Dodał, że wcześniej wkład budżetu państwa w wysokości ponad 3,6 mln zł otrzymały już cztery inne projekty infrastrukturalne realizowane w regionie.

fot. zdjęcie archiwalne.
źródło: portalsamorzadowy.pl

Prawie 12 mln zł dla Warmii i Mazur. Środki trafią również do Elbląga

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>