Posiadacz Karty Polaka – czy trudno go zatrudnić?

3135
Wyświetleń

W ostatnich latach zza naszej wschodniej granicy napłynęła duża ilość pracowników ze wschodu. Wielu z nich pochodzi z terenów, które były częścią naszego państwa, przodkowie innych znaleźli się z kolei w odleglejszych krainach w sposób niekoniecznie dobrowolny. Nie dziwi więc, że przybywają do nas także nasi rodacy, którzy swoje związki z macierzą dopiero odtwarzają. Czy ich sytuacja jest w jakiś sposób szczególna?

Czym jest i co daje jego posiadaczowi ten dokument

Karta Polaka jest sposobem, w jaki nasze państwo potwierdza swoją łączność ze swoimi rodakami zamieszkującymi obszar byłego rosyjskiego i sowieckiego imperium. W grę wchodzą więc obywatele Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu. Jego forma jest wynikiem specyficznych warunków, jakie stwarzają m. in. systemy prawne istniejących na tych terenach państw, które z reguły nie przewidują możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. To determinuje jedną z właściwości tego dokumentu: nie potwierdza on obywatelstwa polskiego. Jego posiadacz formalnie nadal pozostaje cudzoziemcem. Nie umożliwia on też wjazdu na teren Polski.

Jednocześnie jednak, gdy już otrzyma on wizę i przybędzie, daje on jego posiadaczowi szereg uprawnień i przywilejów. Należy do nich m. in. możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, uczenia się w polskich szkołach, bezpłatnego uzyskania wizy długoterminowej, ale także prowadzenia działalności gospodarczej i podjęcia pracy.

Pracodawca jest więc zwolniony z konieczności składania wniosku o zezwolenia na pracę, a pracownik może całkowicie swobodnie nawiązać z nim stosunek pracy. Może zostać z nim zawarta umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna.

Doskonałe uzupełnienie braków kadrowych

Uzyskanie Karty Polaka wymaga spełnienia określonych wymagań. Wykazać swój związek z polskością trzeba poprzez m. in. przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego. Oznacza to, że przybywa do nas człowiek, który może swobodnie poruszać się po kraju i z którym nie powinno być problemów komunikacyjnych, ani jakichkolwiek innych związanych z różnicami kulturowymi. Zależnie od rodzaju wykonywanej pracy, może to mieć istotne znaczenie.

Cechą wielu zagranicznych pracowników jest to, że nie zawsze mocno przywiązują się do konkretnego miejsca i zajęcia – ich pobyt jest wszak podporządkowany celom zarobkowym np. na rzecz pozostawionej za granicą rodziny. Posiadacze Karty Polaka, zwolnieni ponadto z opłat przy wniosku o wizę krajową, a także o nadanie obywatelstwa, dają większą szansę pozostania na miejscu. Tym bardziej, że skala pomocy, na jaką mogą liczyć na starcie w kraju, znacząco w ostatnim czasie wzrosła.

Wzrósł też jednak poziom trudności przy pozyskiwaniu Karty. Z pomocą w kompletowaniu dokumentów i przygotowywaniu wniosków przychodzą jednak fachowcy, tacy jak ci z Visa and Work. Wszelkie zadania związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców mogą być wykonane skutecznie i bez kłopotów, jeśli tylko pozwolimy się wyręczyć wyspecjalizowanym pełnomocnikom. Ani odkrywaniu ojczyzny przodków, ani pozyskiwaniu doskonałych pracowników nie muszą towarzyszyć piętrzące się problemy.

Posiadacz Karty Polaka – czy trudno go zatrudnić?

| Złowione w sieci | 0 Comments
O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>