Poradnik PKW: kto może kandydować w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików?

645
Wyświetleń

W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała swój poradnik dla kandydatów na radnych. Dla osób planujących ubiegać się o mandaty w radach gmin, powiatów i sejmików powinien on być lekturą obowiązkową.

  •  Pełny zestaw informacji dla kandydatów na radnych, ale też dla samych wyborców znajduje się w portalu edukacyjnym „Wybieram wybory” na stronie PKW.
  •  Poradnik ten uwzględnia już zmiany wprowadzone za sprawą nowelizacji Kodeksu Wyborczego.
  • Zmiany w Kodeksie Wyborczym weszły w życie 31 stycznia 2018 r.

W przypadku wyborów do rad gmin (miast) liczących sobie do 20 tys. mieszkańców

 

Może kandydować obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Nie może kandydować osoba:

– pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
– która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

W przypadku wyborów do rad gmin (miast) liczących sobie powyżej 20 tys. mieszkańców oraz dzielnic miasta st. Warszawy

Może kandydować obywatel polski lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. Musi najpóźniej w dniu głosowania kończyć 18 lat, mieszkać stale tam, gdzie chce kandydować (czyli w gminie lub mieście powyżej 20 000 mieszkańców albo w dzielnicy Warszawy) i być wpisanym do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej gminy lub miasta, albo dzielnicy w Warszawie.

Nie może kandydować osoba:
– pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
– pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

W przypadku wyborów do rad powiatów

Może kandydować obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w powiecie, w którym kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy, położonej na obszarze danego powiatu.

Nie może kandydować osoba:
– pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

W przypadku wyborów do sejmików wojewódzkich

Może kandydować obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w województwie, w którym kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego województwa.

Nie może kandydować osoba:
– pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– wobec której wydano prawomocne orzeczenia sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

 

portalsamorzadowy.pl

Poradnik PKW: kto może kandydować w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików?

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>