Polityka mieszkaniowa musi się zmienić aby elblążanie przestali wyjeżdżać z Elbląga

1380
Wyświetleń

Aby przynajmniej część ludzi młodych zatrzymać winniśmy pilnie przeanalizować realizowaną przez Miasto politykę mieszkaniową i wyciągnąć odpowiednie wnioski: bez nowego budownictwa komunalnego, społecznego (w ramach ETBS), przyspieszenia działań w kierunku przystąpienia do rządowego Programu Mieszkanie Plus – migracja młodzieży się nie zmniejszy – mówiła na sesji radna Maria Kosecka.

Chciałabym w tym temacie przedstawić opinię wypracowaną wspólnie z radną Haliną Sałatą, z którą pracujemy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W celu przybliżenia problematyki mieszkaniowej chciałybyśmy przedstawić kilka informacji z prac tego zespołu.

W bieżącym roku Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła 9 posiedzeń. Łącznie rozpatrzono 307 spraw mieszkaniowych elblążan.

W IV kwartale jak każdego roku, rozpatrujemy wnioski o przyznanie mieszkania z zasobów komunalnych (do remontu i socjalnych) oraz o zamianę mieszkania ze względu na niepełnosprawność najemcy lub/i członków rodziny.

W IV kwartale br. Komisja rozpatrzyła łącznie 160 wniosków o przyznanie mieszkania i sporządziła projekt list przydziału lokali. Sporządzenie list było poprzedzone przeprowadzeniem rozmów z 27 wnioskodawcami, na ich prośbę.

Na projektach list przydziału i zamiany mieszkań na 2018 rok, umieszczono łącznie 78 wnioskodawców, w tym na liście:

– przydziału mieszkań do remontu – 62 osoby,

– przydziału mieszkań lokali socjalnych – 7 osób,

– zamiany mieszkań ze względu na niepełnosprawność – 9 wnioskodawców.

Po uwzględnieniu (odjęciu) wnioskodawców umieszczonych na listach, według stanu na dzień 7 listopada 2017 roku, w Referacie Spraw Mieszkaniowych zarejestrowanych było 141 wniosków o przyznanie mieszkania, w tym:

– 83 wnioski na lokale do remontu (w tym 31 niezaktualizowanych w 2017 roku, 52 aktualne),

– 58 wniosków na lokale socjalne (w tym 22 niezaktualizowane w 2017 roku, 36 aktualnych).

Z powyższych danych wynika, że aktualnych pozostało łącznie tylko 88 wniosków. Przy czym wśród oczekujących na lokale socjalne dominują obecnie osoby samotne – 39 osób (rodzin – 13). Na uwagę zasługuje również fakt niezaktualizowanie aż 53 wniosków.

Ze względu na niespełnione kryteria w latach 2015-2017 nie przyjęto łącznie 309 wniosków osób ubiegających się o mieszkanie:

– w 2015 r. – 103 odmowy,

– w 2016 r. – 98 odmów,

– w 2017 r. – już 108 odmów.

Dlatego też już wcześniej, członkowie Komisji, postulowali zmianę kryteriów uprawniających do ubiegania się o mieszkanie komunalne, na bardziej korzystne. Według naszych analiz pozwoliłoby to na zwiększenie liczby przyjętych wniosków co najmniej o 30 %. Nie staniemy wówczas przed faktem, że za rok praktycznie nie będziemy mieli wystarczającej liczby osób do umieszczenia na liście przydziału mieszkania do remontu. I to przy bardzo dużych potrzebach mieszkaniowych. Dlatego też rekomendujemy zmiany w tym zakresie w przedstawionym projekcie uchwały „Zasadach wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg” i czujemy się ich współautorami.

Członkowie Komisji na przestrzeni ostatnich lat (jak i wcześniej) wnikliwie analizują sytuację mieszkaniową i życiową naszych mieszkańców ubiegających się o lokale mieszkalne. Zauważono niepokojącą tendencję spadku liczby wniosków spełniających obecnie obowiązujące kryteria uprawniające do przydziału mieszkania. Powyższa analiza wskazuje między innymi na migrację ludzi młodych z naszego Miasta, do innych miejscowości i zagranicę, aby poprawić swoje warunki bytowania.

Aby przynajmniej część ludzi młodych zatrzymać winniśmy pilnie przeanalizować realizowaną przez Miasto politykę mieszkaniową i wyciągnąć odpowiednie wnioski: bez nowego budownictwa komunalnego, społecznego (w ramach ETBS), przyspieszenia działań w kierunku przystąpienia do rządowego Programu Mieszkanie Plus – migracja młodzieży się nie zmniejszy.

Maria Kosecka
Halina Sałata

Polityka mieszkaniowa musi się zmienić aby elblążanie przestali wyjeżdżać z Elbląga

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>