PiS głosuje przeciwko papieżowi-Polakowi, a za „komunistami” /opinia/

629
Wyświetleń

W dniu dzisiejszym doszło na XXXV sesji elbląskiej Rady Miejskiej do kuriozalnego głosowania, którego inaczej niż skończoną hipokryzją i totalną obłudą nazwać nie można. Radni miejscy mieli do przegłosowania projekt uchwały nadania jednemu z elbląskich rond nazwy Obrońców Birczy.

Nie byłoby w tym nic zdrożnego, bowiem bohaterscy obrońcy tego miasteczka przed banderowcami i bandami OUN/UPA na pamięć i chwałę niewątpliwie zasługują, jednak sposób argumentacji zarówno wnioskodawców projektu, jak i PiSowskich radnych, był zwyczajnie żenujący, a dla nielicznych osób na sali mających pojęcie o historii naszego kraju i tego konkretnego z niej epizodu, również rozbrajająco śmieszny (choć w zasadzie termin „tragifarsa” jest tu dużo bardziej właściwy).

Przypomnijmy krótko fakty – miasteczko Bircza w okresie październik 1945-styczeń 1946 było trzykrotnie atakowane przez zorganizowane i przeważające siły ukraińskich nacjonalistów z OUN/UPA. Wszystkie ataki zostały odparte przez polskich obrońców, zginęło w nich co najmniej 44 mieszkańców Birczy i co najmniej 70 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu Bezpieczeństwa.

I teraz zaczyna się najlepsze – zarówno wnioskodawcy projektu (przemawiający przedstawiciel Rodzin Wołyńskich), jak i radni Prawa i Sprawiedliwości argumentowali, że Birczy bronili żołnierze Armii Krajowej (!), powołując się na przypadek dwóch żołnierzy (jeden z nich był nawet dowódcą tej jednostki), którzy rzeczywiście przed wstąpieniem do 26 Pułku Piechoty walczyli wcześniej w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, co jest oczywistą manipulacją i próbą pisania historii na nowo w ipeenowskim, zakłamanym duchu. Przypomnę bowiem w tym miejscu, że zasłużony w obronie Birczy 26 pp został sformowany we wrześniu 1944 r. jako sowiecki etat pułku strzeleckiego nr 04/501 i wchodził w skład 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty z 2 Armii WP. Walczył m.in. w operacji forsowania Nysy Łużyckiej, w kwietniu 1945 poniósł bardzo ciężkie straty w bitwie pod Budziszynem. Podobnie sprawa ma się z innymi jednostkami broniącymi w tym okresie Birczy przed bandami UPA, tj. 28 pp, 30 pp, czy 12 i 17 Dywizją Piechoty. Wszystko to były jednostki przez dzisiejszą, PiSowską władzę „wyklęte” (w sumie było to nawet ok. 10-15 tys. żołnierzy), stanowiły bowiem siły tzw. Ludowego Wojska Polskiego, czyli formalnie wchodziły w skład Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i Armii Ludowej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kilka miesięcy temu ci sami radni (wtedy całego niemal elbląskiego PO-PiSu) przegłosowali „dekomunizacyjną” zmianę nazwy elbląskiej ulicy Armii Ludowej – na koszt mieszkańców!, która nie pasowała im do obecnie prowadzonej pod nadzorem IPN polityki historycznej.

Dziś nie docierały do większości radnych głosy rozsądku radnego Ryszarda Klima (SLD), który o tych faktach na sesji pokrótce wspomniał, nie dotarły do ich wyobraźni również apele radnego Marka Burkhardta (KWW WW), który przywołał na tę okoliczność słowa samego papieża Karola Wojtyły apelującego wielokrotnie o polsko-ukraińskie pojednanie, patrona i orędownika takich działań na rzecz przebaczenia i zgody między naszymi narodami. Zapiekłe głowy PiSowskich politykierów nie przyjmowały żadnych argumentów rozumu, cel był tylko jeden – dokonać ordynarnej manipulacji historycznej w imię toczącej się właśnie (choć wciąż bez oficjalnego rozpoczęcia) kampanii wyborczej i dokopać sprzeciwiającemu się tym idiotyzmom wyczynianym z nazwami elbląskich rond prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu.

Wnioski płynące z tego głosowania i całej tej sprawy są dość smutne – miastem naszym rządzą zasiadający w Radzie Miejskiej kołtuny i hipokryci, którzy nie zawahają się przed żadną manipulacją i kłamstwem, wciągając w nie nawet wiekowych przedstawicieli Rodzin Wołyńskich, którzy na wszelkie sposoby starają się walczyć o pamięć o swoich i swoich bliskich tragicznych przeżyciach, za co oczywiście nie można ich w żadnej mierze winić. Można tu tylko współczuć, że dają się oni wciągać w polityczne gierki cynicznych PiS-manipulantów, którzy wiedząc, że tracą społeczne poparcie i przeczuwając nieuchronną utratę politycznych synekur chwytają się najbardziej bezczelnej manipulacji i niemoralnej brzytwy, byle tylko pozostać jesienią przy korycie.

Na koniec warto tylko czytelnikom przybliżyć dedykację, która widnieje na pomniku w Birczy przypominającym o tych tragicznych wydarzeniach, wzniesionym dla upamiętnienia „żołnierzy Wojska Polskiego, Wojska Ochrony Pogranicza, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej poległym w walce z faszystowskimi bandami Ukraińskiej Powstańczej Armii w latach 1944-1947”. Na tablicy pamiątkowej napisane też jest „Żywi to pamiętają. Żywi dziś czuwają.”

Postanowieniem z dn. 31 maja 1976 r. w uznaniu bohaterskiej postawy mieszkańców Birczy w walkach o wyzwolenie ojczyzny i utrwalanie władzy ludowej Rada Państwa nadała miejscowości Bircza Order Krzyża Grunwaldu III klasy.

Ku chwale Ojczyzny, towarzysze hipokryci*.
___________

* – Tylko 1 osoba zagłosowała przeciwko tej haniebnej manipulacji, 7 radnych wstrzymało się od głosu – elbląska RM liczy 25 radnych, wszyscy byli dziś podczas tego głosowania obecni.

***

Na zdjęciu – przygotowywanie stanowiska moździerzowego przez żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego broniących Birczy (1945/1946).

Robert Koliński

PiS głosuje przeciwko papieżowi-Polakowi, a za „komunistami” /opinia/

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>