Pierwsza umowa Miasta dla nowej superspółki. Czym będzie się zajmować?

1223
Wyświetleń

Zimowym i letnim utrzymaniem dróg w mieście będzie zajmowała się nowa miejska spółka – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Taka umowa zostanie podpisana, bez przetargu, jeszcze w lipcu br. W planach jest też powierzenie EPGK oczyszczania miasta. Stało się więc to, o czym pisaliśmy kilka miesięcy temu.

Prezydent miasta już oficjalnie poinformował, że bieżącym oczyszczaniem i utrzymywaniem porządku na naszych drogach będzie zajmowało się Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Miasto te zadania miejskiej spółce powierzy bez procedury przetargowej. Pozwala na to niedawna nowelizacja prawa o zamówieniach publicznych, ponieważ EPGK jest w 100 procentach spółką miejską. Powstała, za zgodą radnych miejskich, z połączenia MPO oraz Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów.

W ten sposób, do końca 2020 r., budżet miasta zasili EPGK kwotą 15 mln zł. W planach jest także przekazanie spółce 3 sektorów, w których będzie również zajmować się wywozem śmieci.

- Umowy na wywóz odpadów kończą się w 2018 roku, nie będziemy ich wypowiadać, ponieważ musielibyśmy zapłacić kary umowne. Tych zmian nie zamierzamy przeprowadzać raptownie. Chcemy zachować wszystkie miejsca pracy i jednocześnie zapewnić mieszkańcom jak najlepsze usługi komunalne. Co istotne, nowa spółka będzie miała zakres zadań objętych wieloletnią umową, a to da jej możliwość układania planów i zapewni rozwój – mówił prezydent Wróblewski. – Chcę podkreślić, że jesteśmy po rozmowie z załogami obu firm, przedstawiliśmy im propozycje zmian i uzyskały one akceptację.

Aktualnie zatrudnieni w obu spółkach przejdą do pracy w nowej, nie należy obawiać się redukcji zatrudnienia.

Przypomnimy, że właśnie o takim rozwiązaniu pisaliśmy już  tamtym roku, kiedy proponowaliśmy jak najszybsze połączenie MPO z Zakładem Utylizacji Odpadów.

Więcej o tym można przeczytać tu: http://fakty.elblag.pl/czy-cba-w-kolejnej-spolce-komunalnej-katastrofa-mpo/

– Cieszyć może fakt, że prezydent Witold Wróblewski dostrzega pozytywne rozwiązania, które na łamach naszych gazet prezentowaliśmy jeśli chodzi o sprawy związane z uzdrawianiem finansów miejskich. To dobry i odważny ruch prezydenta i należy oczekiwać, że radni miejscy wykażą się wolą zrozumienia takiego mechanizmu działania – komentował taką sytuację Edmund Szwed wydawca gazety.

Przypomnijmy, że w marcu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów zostały, uchwałami Rady Miasta Elbląga, postawione w stan likwidacji. Radni jednocześnie zdecydowali, że na bazie tych likwidowanych spółek oraz Zakładu Utylizacji Odpadów, powstanie nowe przedsiębiorstwo komunalne o nazwie – Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Tak wzmocniony organizm ma sobie lepiej radzić na miejskim rynku. Miasto zasili nową spółkę kwotą 2,4 mln zł. W postaci dwóch działek na Modrzewinie, gdzie będzie się mieściła siedziba nowej firmy komunalnej.

Ratusz nie widział już innej możliwości dla funkcjonowania MPO i PDiM w warunkach konkurencji rynkowej, stąd właśnie decyzja o utworzeniu nowej spółki na bazie ZUO. To, według władz miasta, uchroni te dwa miejskie przedsiębiorstwa przed spodziewaną upadłością.

Pierwsza umowa Miasta dla nowej superspółki. Czym będzie się zajmować?

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>