Nowe inwestycje w Elblągu – co zostanie wykonane? Zobacz materiał filmowy

509
Wyświetleń

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał z wykonawcami umowy na realizację trzech zadań inwestycyjnych, które zrealizowane zostaną w nadchodzącym roku. Mowa o wyczekiwanym przez kibiców oświetleniu stadionu przy ul. Agrykola, czy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14, o co wnioskowali mieszkańcy Zatorza. Ostatnia z trzech umów dotyczy zaś budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku krytej pływalni przy ul. Robotniczej.

– W ramach zadania pn. budowa oświetlenia sportowego płyty boiska piłkarskiego dla stadionu przy ul. Agrykola powstaną cztery kompletne maszty oświetleniowe, a elbląska firma będzie miała czas na ich wykonanie do końca listopada 2018 roku. To zadanie, na realizację którego czekają piłkarze i kibice, ale dzięki budowie oświetlenia będzie możliwe również organizowanie wydarzeń innych niż mecze – wskazywał prezydent Wróblewski.

Kolejne duże zadanie to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 na Zatorzu. Koszt budowy, 738 tys. zł, finansowany jest z budżetu miasta.

Ostatnia z umów dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku krytej pływalni przy ul. Robotniczej. Projekt jest dofinansowywany ze środków UE.

Natomiast  przed Świętami Bożego Narodzenia Witold Wróblewski podpisał w Olsztynie umowy na dofinansowanie dwóch projektów na rozwój infrastruktury społecznej i edukacyjnej w naszym mieście.

– Podpisane z marszałkiem umowy dotyczą przebudowy i modernizacji Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu”. Projekt ten dofinansowany zostanie z działania 9.2, infrastruktura socjalna. Całkowita wartość projektu to 3,2 mln zł, a samo dofinansowanie to 2,6 mln. W związku z uzyskanym dofinansowaniem będziemy mogli wprowadzać już to zadanie do procedury przetargowej – mówi prezydent Wróblewski.

Następne zadanie dofinansowane będzie z działania 9.3, infrastruktura edukacyjna. To etap drugi rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Do pierwszego etapu już odbywały się przetargi. W następnym powstaną kolejne pracownie, a całość przebudowywanej powierzchni użytkowej to 1700 m2 .

– Do tych zadań również będziemy szukać wykonawców – wskazywał prezydent Wróblewski. – Całkowita wartość projektu to 3,2 mln zł a kwota dofinansowania to 2,5 mln zł.

Nowe inwestycje w Elblągu – co zostanie wykonane? Zobacz materiał filmowy

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>