Maria Kosecka: Jerzy Wilk mnie obraził, ale nie będę kontynuować sporu

755
Wyświetleń

W odniesieniu do informacji przedstawionej na łamach elbląskich mediów chciałabym sprostować i uzupełnić niektóre informacje – pisze radna Maria Kosecka.

Sąd Okręgowy w Elblągu wydał 25 czerwca wyrok w sprawie naruszenia moich dóbr osobistych i dobrego imienia przez pana Jerzego Wilka oddalający moje powództwo. W uzasadnieniu Sąd przyznał, iż doszło co prawda do naruszenia moich dóbr osobistych w konkretnych fragmentach wypowiedzi, gdzie zdaniem Sądu „można dostrzec ingerencję w dobra osobiste powódki poprzez określanie jej obrażającym słowem oraz sugerowanie, że powinna zachowywać się w sposób nie licujący z godnością człowieka”. Ze względu jednakże na fakt, iż to nie pan Jerzy Wilk doprowadził do upublicznienia i rozpowszechnienia jego  wypowiedzi, Sąd nie uznał za możliwe przypisanie mu bezpośredniej winy.

Sąd uznał również, że pan Jerzy Wilk przeprosił już publicznie na konferencji prasowej w dniu 8 lipca 2013 wszystkie osoby, które mogły poczuć się obrażone lub dotknięte jego słowami oświadczając, że „za wulgaryzmy i inne rzeczy przeprasza wszystkich, którzy czują się obrażeni”.

Sąd ustalił prawdziwość nagrania wypowiedzi pana Wilka, jednakże krytycznie odniósł się do samego nagrania, jako dowodu w sprawie. Sąd uznał, że w” postępowaniu cywilnym może zasadniczo być wykorzystany dowód w postaci nagrania wypowiedzi, pod warunkiem jednak, że strona powołująca ten dowód także była uczestnikiem rozmowy”.

Sąd umorzył postępowanie w części dotyczącej żądania zapłaty 5.000 zł. na cele społeczne, bowiem żądanie to zostało przeze mnie wcześniej wycofane.

Mimo, ż przysługiwało mi prawo do złożenia apelacji od tego wyroku, zrezygnowałam z tej możliwości, bowiem w naszym sporze nie chodziło mi o proceduralne interpretacje, tylko o zwrócenie uwagi na brutalizację kampanii politycznych i politycznego języka oraz bezbronność osób sprawujących funkcje publiczne bądź pretendujących do ich sprawowania wobec bezwzględności części mediów w pogoni za sensacyjnym materiałem.

Mam nadzieję, że wyrok ten będzie przestrogą dla wszystkich osób czynnie uczestniczących w naszym życiu publicznym, bowiem niestety procedury prawa polskiego nie pozwalają na rzeczywistą ochronę osób pokrzywdzonych lecz obligują Sądy do rozstrzygania pod kątem formalno-prawnym.

Apeluję więc: szanujmy swoich politycznych przeciwników i konkurentów, ponieważ tylko tak możemy poprawić nasze życie polityczne. Dlatego mimo iż słowa pana Jerzego Wilka bardzo mnie dotknęły, nie zamierzam kontynuować tego sporu i mam nadzieję, że po tym doświadczeniu będziemy mogli jeszcze lepiej współpracować dla dobra naszego miasta.

Maria Kosecka

Maria Kosecka: Jerzy Wilk mnie obraził, ale nie będę kontynuować sporu

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>