KRePSZ w PWSZ w Elblągu. Ruszy program praktyk dla studentów?

981
Wyświetleń

W dniach 14-16.09.2016r. w PWSZ w Elblągu ma miejsce KRePSZ, czyli Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych. Dziś o godzinie 10.00 w elbląskiej PWSZ odbyło się Zgromadzenie Plenarne, które otworzył Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Celem tych spotkań jest omówienie omówienie wizji rozwoju uczelni typu PWSZ, wymiana poglądów oraz  doświadczeń pomiędzy rektorami. W 25 zjeździe rektorów miała uczestniczyć również Minister Edukacji Anna Zalewska, lecz obowiązki służbowe nie pozwoliły jej dotrzeć.

W pierwszej części głos  zabierali zaproszeni goście:

– Przewodniczący KRePSZ,  Rektor PWSZ w Oświęcimiu, prof. dr hab. Witold Stankowski ;

– Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Brzezin ;

– Wicewojewoda  warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski ;

– Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski;

– Przewodniczący Rady Miasta Elbląga Marek Pruszak;

– Prezes OPEGIEKA Florian Romanowski;

-W ojewódzki kurator oświaty Marek Nowacki.

Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż Zbigniew Walczyk przedstawił historię powstania uczelni w naszym mieście, jej główne osiągnięcia i główne priorytety rozwoju. PWSZ w Elblagu ma już 18 lat, a nasz rektor jest najdłużej pełniącym tę zaszczytną funkcję.

W drugiej części zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i  Rozwoju MNiSW dr Andrzej Kurkiewicz przedstawił projekt: Program praktyk zawodowych w PWSZ w Polsce i założenia piątego poziomu kształcenia.

andrzej-kurkiewicz-krepsz

Projekt praktyk zawodowych ma polegać na kilkumiesięcznym szkoleniu praktycznym studenta pod okiem pracodawcy.  Z kolei piąty poziom kształcenia (kształcenie na poziomie zawodu), do wprowadzenia którego przymierza się MNiSW, jest dużym znakiem zapytania dla PWSZ, jak  również dla całej oświaty. Na razie uczelnie oczekują na regulacje prawne.

Rektorzy podkreślali znaczenie szkolnictwa zawodowego w zmieniającym się globalnym otoczeniu gospodarczym oraz wyzwaniach stojących przed uczelniami tego typu z powodu niżu demograficznego. Głównym zadaniem uczelni powinno stać się kształcenie kadr pod potrzeby lokalnych rynków pracy.

Kolejnymi punktami konferencji były wystąpienia :

-prof.dr hab. Witolda Stankowskiego pt. Formy i zakres współpracy międzynarodowej PWSZ z podmiotami zagranicznymi;

-dr hab. inż.arch. Ewy Stachury pt. Badanie opinii Rektorów w kwestii kierunków rozwoju uczelni typu PWSZ w Polsce;

– prof.dr hab.Mirosława Pawlaka pt. problemy funkcjonowania PWSZ w Polsce, wyzwania przyszłości ;

-dr Artura Zimnego pt. Wykorzystanie funduszy europejskich przez PWSZ.

Na podsumowanie Rektor PWSZ w Elblągu podkreślił, że istotą funkcjonowania uczelni typu PWSZ jest jedność.

KRePSZ w PWSZ w Elblągu. Ruszy program praktyk dla studentów?

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>