Koniec z piciem alkoholu „pod chmurką”. Miasto ustali też ilość punktów sprzedaży

2523
Wyświetleń

Od wczoraj obowiązuje rozszerzony zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych. Nowa wersja ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewiduje, że spożywanie np. piwa będzie zakazane poza „miejscami przeznaczonymi do ich spożycia na miejscu”. Wyjątki mogą ustanowić władze gminy.

Do tej pory zakaz obejmował jedynie ulice, place i parki. Teraz nowe prawo zakazuje tego praktycznie wszędzie. Niemal każde z miejsc można bowiem określić mianem miejsca publicznego. Problemem jest brak ustawowej definicji. W takiej sytuacji pojęcie to będzie podlegało swobodnej interpretacji, najczęściej służb porządkowych wystawiających mandaty za złamanie zakazu, co będzie rodzić spory, których finał ostatecznie znajdzie się w sądzie. Dopiero ich orzeczenia mogą ułatwić ocenę przepisów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, Rada Gminy na mocy uchwały będzie mogła ustanowić wyjątki od zakazu, o ile nie wpłynie to negatywnie m.in. na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Samorząd gminny otrzymał również możliwość regulowania na swoim terenie sprzedaży alkoholi: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, od 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Gminy mogą decydować o liczbie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do picia w miejscu jego sprzedaży.

źródło: onet.pl

Koniec z piciem alkoholu „pod chmurką”. Miasto ustali też ilość punktów sprzedaży

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>