Kąpielisko miejskie ma kosztować 45 mln zł. Trwa przygotowywanie dokumentacji

2122
Wyświetleń

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce rozpoczną się prace zmierzające do reanimacji miejskiego kąpieliska przy ul. Spacerowej. Choć zakładany koszt takiej operacji jest olbrzymi i oscyluje w granicach 45 mln zł.

Inwestycja odnowy odkrytego kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej została zapisana w Lokalnym Programie Rewitalizacji Elbląga. Jak czytamy w tym dokumencie: projekt polega na przebudowie istniejącego (obecnie zdegradowanego i nieczynnego) obiektu otwartego kąpieliska miejskiego. Przewidziano rewitalizację zdegradowanej przestrzeni poprzez utworzenie publicznego, otwartego basenu miejskiego ze zjeżdżalniami, który pełnić będzie funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie niecki północnej istniejącego zdegradowanego obiektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejących nawierzchni oraz istniejącej niecki starego kąpieliska; wykonanie niecek basenów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą w miejscu nieużytkowanej niecki przewidzianej do rozbiórki. Zaprojektowano nieckę ze strefami rekreacji i strefą torów pływackich, nieckę rekreacyjną z atrakcjami basenowymi, brodzik dla dzieci w formie wodnego placu,  zjeżdżalnie; budowę dwóch dwukondygnacyjnych budynków na zaplecze technologiczne i sanitarne oraz taras i usługi małej gastronomii; wykonanie boisk sportowych, placu zabaw dla dzieci, plaży;  rozbudowę istniejących parkingów o kolejne miejsca parkingowe.

Miasto szacuje koszt wykonania modernizacji kąpieliska miejskiego na kwotę 45 mln zł. Zakładane dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść 85 procent tej kwoty.

Jak wyglądają obecnie przygotowanie do rozpoczęcia modernizacji odkrytego basenu?

- Opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I” oraz uzyskano pozwolenie na budowę – mówi Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta Elbląga. – Planowane jest pozyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. – Według harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO W-M 2014-2020, rozpoczęcie naboru dla tego działania planowane jest w maju br., co oznacza, że dokumentację aplikacyjną będzie można składać w czerwcu br. (nie jest znana jeszcze dokładna data).

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla tego projektu.

Kąpielisko miejskie ma kosztować 45 mln zł. Trwa przygotowywanie dokumentacji

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>