GPC: Wiadukt zagrożony katastrofą budowlaną?

7495
Wyświetleń

Gazeta Polska Codziennie alarmuje, że oddany do użytku wiadukt na Zatorze może być zagrożony katastrofą budowlaną. Gazeta wskazuje, że władze Elbląga całkowicie zignorowały ostrzeżenia inspektora nadzoru budowlanego.

Jak czytamy w gazecie: „ presja na przedwyborczy sukces była tak wielka, że zignorowano stanowisko inspektora nadzoru budowlanego, który pod koniec września ostrzegał, że błędy podczas budowy mogą spowodować w krótkim czasie katastrofę budowlaną”.

„Gazeta Polska Codziennie” dotarła do pisma z 28 września br. skierowanego do wojewody mazursko-warmińskiego i do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

„Nasuwa się wątpliwość, czy sposób prowadzenia prac budowlanych i rodzaj zastosowanych tam materiałów nie przyczyni się w krótkim czasie do dopuszczenia do użytkowania budowli do katastrofy budowlanej” – alarmuje inspektor nadzoru budowlanego.

Wymienia serię błędów, z którymi mamy do czynienia. „Do wykonania nasypu nie zastosowano kruszywa, ale warstwy ziemi wcześniej zdjętej z terenu budowy. Niezbyt przyłożono się też do betonowania konstrukcji. Wykonawca dokonał uzupełnienia brakujących konstrukcji żelbetowej wiaduktu – zasłaniając tym samym zbrojenie wiaduktu – masami betonowymi niewiadomego pochodzenia. Pracownicy wykonawcy zaszpachlowali miejsca, w których nie doszło do wypełnienia betonem dużej części konstrukcji. Powyższy fakt nie został prawdopodobnie odnotowany w dzienniku budowy. Powyższe może się przyczynić w istotny sposób do niskiej trwałości obiektu” – czytamy w opinii.

43433836_318713072050143_8235232316973121536_n

Błędów jest więcej. Najprawdopodobniej nie zdemontowano infrastruktury podziemnej, co może doprowadzić do tego, że grunt znowu osiądzie. Możliwe, że drogi wykonano niezgodnie z projektem. Na to akurat już kilka tygodni wcześniej zwrócili uwagę… rowerzyści, którzy zauważyli, że wizualizacja wiaduktu znacznie odbiega od rzeczywistości.

„Podnoszę także, że gmina i miasto Elbląg jako inwestor ma zapłacić wykonawcy ze środków publicznych za prace, które prawdopodobnie nie zostały wykonane lub prawdopodobnie zostały wykonane niezgodnie z prawem. […] Należy uczynić wszystko, by w porę zapobiec tragedii. W przypadku, gdy kontrola potwierdzi ww. nieprawidłowości, należy ustalić stan wiedzy i ewentualny udział inwestora w tych działaniach” – czytamy w opinii inspektora.

W tej sprawie prosiliśmy o opinię biuro prasowe prezydenta Elbląga.

Do tematu powrócimy.

GPC: Wiadukt zagrożony katastrofą budowlaną?

O Autorze
-

3 komentarzy

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>