Elblążanin w zespole doradczym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

694
Wyświetleń

Jak informują elbląscy Republikanie elblążanin i jednocześnie sekretarz Stowarzyszenia Republikanie Marcel Klinowski został powołany do Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Marcel Klinowski od lat zajmuje się ogólnie pojętym rynkiem komunikacyjnym i jest ekspertem w tym zakresie. Ta decyzja to docenienie jego wiedzy i umiejętności.

Najprawdopodobniej jeszcze w marcu Marcel Klinowski będzie gościł w Elblągu.

Do zadań Zespołu należy udzielanie merytorycznego wsparcia Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji, w tym w szczególności w zakresie: przygotowywania lub merytorycznej oceny przedłożonych Pełnomocnikowi analiz prawnych, technicznych lub ekonomicznych dotyczących przygotowania oraz realizacji inwestycji; opiniowania założeń inwestycji oraz najpilniejszych działań koniecznych do jej przeprowadzenia; przygotowywania propozycji koniecznych zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych; współpracy Pełnomocnika z innymi podmiotami; opracowania polityki informacyjnej.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to koncepcja węzła transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej; węzeł ma być zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią. Pełnomocnik rządu zarekomendował wybudowanie portu w gminie Baranów, powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim. 7 listopada 2017 r. koncepcja została przyjęta uchwałą Rady Ministrów.

fot. zdjęcie poglądowe.

Elblążanin w zespole doradczym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>