Elbląski sąd wydaje nakazy zapłaty. Dotyczą często osób, które nie mają długu!

1665
Wyświetleń

Fundacja Darmowy Prawnik alarmuje! Elbląski sąd wydaje nakazy zapłaty, które kieruje tam firma windykacyjna BEST. Problem w tym, że często dotyczą one osób spoza naszego miasta. Sporo jest też przypadków, że pozwane osoby żadnego długu nie mają.

Jak pisze Fundacja, codziennie zgłaszają się osoby pozwane przez firmę windykacyjną BEST z siedzibą w Gdyni. Największe zdziwienie budzi nie wysokość długu, albo brak dowodów na jego istnienie, tylko coś zupełnie innego. Chodzi o to, że nakaz zapłaty wydał Sąd Rejonowy w Elblągu. Jak to możliwe, skoro większość osób pozwanych tam nie mieszka? Wszystko dlatego, że w tym mieście jest siedziba kancelarii prawnej obsługującej windykatora! – pisze Fundacja Darmowy Prawnik.

Już w tym roku zgłosił się do nas Pan Grzegorz z okolic Wrocławia pisząc:

„Proszę Państwa o pomoc w napisaniu pisma do sądu! Otrzymałem dzisiaj nakaz zapłaty z Elbląga. Pozwała mnie jakaś firma Best, z którą nie mam nic wspólnego! Kwota zadłużenia to rzekomo ponad 28 tysięcy złotych… Nie wiem za co, nie wiem dlaczego aż tyle. Pozew to zaledwie kilka zdań i jakiś wyciąg. Co można z tym zrobić?”.

Nie pozostaliśmy obojętni na wołanie o pomoc. Natychmiast zapewniliśmy Panu Grzegorzowi fachową pomoc. Aktualnie oczekujemy na rozwój wydarzeń, chociaż w zdecydowanej większości spraw windykator wycofuję się po wniesieniu sprzeciwu.

Jeśli zostałeś pozwany do Sądu Rejonowego w Elblągu przez firmę windykacyjną BEST NSFIZ, to zapewne firma ta miała rzekomo wykupić roszczenie w drodze umowy cesji wierzytelności. Twoje zadłużenie z banku, w którym być może kiedyś miałeś otwarty rachunek albo zapomniałeś zapłacić jakiejś raty kredytu/pożyczki. Firma windykacyjna BEST upodobała sobie Sąd Rejonowy w Elblągu, który w przeważającej części w X wydziale cywilnym rozpatruje pozwy składane jedynie przez podaną wyżej firmę windykacyjną.

Nasze zdziwienia nie budzi już fakt, że tylko sam X wydział Sądu Rejonowego w Elblągu wydaje grubo ponad 100.000 (sto tysięcy) nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w ciągu 1 roku! Liczby porażają, tym bardziej, jeśli liczbę spraw przemnożymy przez liczbę dochodzonych roszczeń…

Nakaz zapłaty z Elbląga, pozew BEST i wyciąg BEST. Czy Sąd może wydać nakaz zapłaty bez konkretnych dowodów?

Aktualnie przepisy kodeksu postępowania cywilnego i powiązanych z nią ustaw w zakresie mocy dowodowej nie uznają wyciągu z ksiąg rachunkowych firmy windykacyjnej jako dowodu urzędowego. W takiej sytuacji nie jest uznawane za prawdzie to, co znajduje się w takim wyciągu. Przynajmniej do czasu, w którym pozwany nie zaneguje prawdziwości tego, co w tym wyciągu się znajduje. A błędów zazwyczaj jest kilka, poczynając od dziwnie wysokich kwot.

Problem jednak jest w tym, że co prawda wyciąg z ksiąg rachunkowych firmy windykacyjnej nie jest dowodem urzędowym, ale jest dowodem prywatnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest obecnie takie, że na podstawie wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego może zostać wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do czasu zmiany trendów w orzecznictwie nie ma co liczyć na zmiany w sądach niższych instancji. Także jak nakazy zapłaty na podstawie wyciągów były wydawane, tak będą wydawane nadal.

Więcej:https://www.darmowyprawnik.eu/nakaz-zaplaty-z-sadu-rejonowego-w-elblagu-x-wydzial-cywilny-fundusz-best-pozywa-tylko-w-elblagu/

Elbląski sąd wydaje nakazy zapłaty. Dotyczą często osób, które nie mają długu!

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>