Elbląg na liście 122 miast zagrożonych. Rząd deklaruje pomoc

1700
Wyświetleń

Niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe – wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk. Na tej liście, na setnym miejscu umieszczono Elbląg. Poza tym znajduje się tam wiele miast z Warmii i Mazur. Teraz rząd deklaruje pomoc zagrożonym miastom, w tym Elblągowi.

Największe nasilenie problemów społeczno-gospodarczych zdiagnozowano w Prudniku w woj. opolskim, Hajnówce w woj. podlaskim i w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim. Wysoko są również: Kętrzyn (warmińsko-mazurskie), Przemyśl i Sanok (woj. podkarpackie) oraz Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie). Łącznie funkcje społeczno-gospodarcze w najwyższym stopniu tracą 122 miasta.

Pełna lista 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/176437/122-miast-srednich-tracacych-funkcje-spoleczno-gospodarcze  

Miasta średnie w ekspertyzie PAN zostały zdefiniowane jako miejscowości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (powyżej 15 tys., jeśli było to miasto powiatowe).

Problemy rozwojowe dotyczą m.in. spadku liczby ludności, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych. Towarzyszą temu narastające problemy społeczne, atrofia, rozpad więzi społecznych, a także patologie. Zachwianie równowagi na rynku pracy powoduje nadmierne dojazdy do pracy, które są dodatkowo utrudnione z uwagi na peryferyjność tych miejscowości.

Więcej o tym pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/dramat-elblagu-na-liscie-120-miast-w-zapasci-opracowanej-przez-pan/

Naukowcy z PAN wskazywali, że pomóc zagrożonym miasto może pomóc m.in. zwiększenie ilości województw. To mogłoby zdynamizować rozwój mniejszych miast, które znów osiągnęłyby status miast wojewódzkich.

O tym pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/szansa-na-powstanie-wojewodztwa-elblaskiego-naukowcy-pan-za-mniejszymi-wojewodztwami/

Tymczasem polski rząd podszedł poważnie do tego problemu. Ministerstwo Rozwoju planu uruchomić specjalny program, który pomoże zagrożonym degradacjom miastom, w tym Elblągowi wyjść z zapaści.

Jaki informuje portal realnapolska.pl, Ministerstwo Rozwoju  chce przeciwdziałać zapaści społeczno-gospodarczej średnich miast.

– Nasza recepta to m.in. Pakiet dla miast średnich; dajemy szansę na zainwestowanie na tych obszarach w najbliższych latach ok. 2,5 mld zł z samych krajowych programów operacyjnych – mówi PAP wiceszef MR Adam Hamryszczak.

Skomentował w ten sposób analizę PAN, powstałą na zlecenie resortu rozwoju, z której wynika, że problemy rozwojowe ma 255 miast średniej wielkości, a zapaść społeczno-gospodarcza grozi aż 122 spośród nich. „Naszą odpowiedzią na to zagrożenie jest zestaw wielu działań dedykowanych miastom średnim. Konkretne pieniądze – łącznie około 2,5 mld z programów krajowych zarządzanych przez ministra rozwoju, będą, mamy nadzieję, efektywnie inwestowane w najbliższym czasie” – podkreślił wiceminister rozwoju.

Jak wyjaśnił, jednym z elementów recepty MR na problemy polskich miast średniej wielkości jest uruchomiony niedawno przez ministerstwo Pakiet dla miast średnich. „To zestaw działań, które są skierowane zarówno bezpośrednio do samorządów na realizację potrzebnych inwestycji komunalnych, w tym w obszarze infrastruktury publicznej” – tłumaczył.

„Ale skupiliśmy się także na przedsiębiorcach, którzy mogliby inwestować w miastach średnich i tym samym zwiększać bazę podatkową poszczególnych samorządów, tworzyć trwałe miejsca pracy i w konsekwencji zapewnić, że ludzie będą mogli na tych terenach lepiej żyć. Dla nich przeznaczone są preferencje w Programie Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia” – dodał wiceminister Hamryszczak.

Zwrócił też uwagę, że w średnich miastach powinny być także inwestowane środki krajowe. Ministerstwo Rozwoju zachęca średnie miasta do aplikowania o środki Funduszu Inwestycji Samorządowych, obecnie z budżetem 400 mln zł, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju. PFR wraz z MR wspiera średnie miasta w doborze adekwatnych źródeł finansowania dla kluczowych inwestycji samorządowych – wskazał.

Elbląg na liście 122 miast zagrożonych. Rząd deklaruje pomoc

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>