Dronem sprawdzą gdzie jest smog w Elblągu

2085
Wyświetleń

Wyposażony jest w czujniki badające jakość powietrza, a z wymiennymi bateriami może unosić się nawet godzinę nad ziemią. Mowa o dronie, który zakupiony został przez miasto, aby lepiej wskazywać te miejsca, gdzie tworzy się smog i te gospodarstwa domowe, gdzie mogą być spalane szkodliwe dla zdrowia odpady.

- Chcielibyśmy przedstawić kolejny krok w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Przypominam Państwu, że od 2017 roku dofinansowujemy wymianę pieców, tzw. kopciuchów, które nie spełniają norm na ogrzewanie ekologiczne. W ciągu 2 lat z programu skorzystało 213 osób, które złożyły wnioski do Urzędu otrzymując wsparcie. W ciągu trwania programu wydaliśmy już na ten cel 350 tys. zł – mówi prezydent Wróblewski. – Teraz prezentujemy miejskiego drona, którego zadaniem będzie wspomaganie miejskich służb w działaniach zmierzających do lokalizowania tych miejsc, gdzie pojawiać się będzie przekroczenie norm jakości powietrza wynikające na przykład ze spalania odpadów w piecach. Zależało nam na tym, aby zakupu dokonać jeszcze u progu sezonu grzewczego.

Urządzenie ma nowoczesne detektory do badania jakości powietrza, kiedy wykryje, że w konkretnym miejscu spalane jest szkodliwe paliwo interwencję może podjąć Straż Miejska. Przy analizie pobranych próbek swoją pomoc oferują nam laboratoria Elbląskiego Parku Technologicznego.

- Podjęliśmy również współpracę z Politechniką Gdańską by na podstawie danych dostarczanych przez drona stworzyć mapę zagrożeń smogowych na terenie miasta – informuje prezydent.

– Z efektów pracy drona korzystać będzie Referat Ochrony Środowiska, Straż Miejska, Elbląski Park Technologiczny i Politechnika Gdańska. To najlepiej wydane 40 tys. zł – mówi Tomasz Świniarski kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. – Mamy nadzieję, że dron pozwoli nam wyegzekwować opalanie pieców paliwem wolnym od odpadów. – Transmisja obrazu z drona odbywa się w czasie rzeczywistym. Dron może być obsługiwany w dzień i po zmroku. Najważniejsze dwa pomiary jakie przeprowadzać będzie dron dotyczą stężenia w powietrzu pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 – wyjaśniał Świniarski.

Dronem sprawdzą gdzie jest smog w Elblągu

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>