Czy w przyszłym roku ruszy budowa kąpieliska miejskiego? Jest na to szansa

825
Wyświetleń

Jest szansa, że w przyszłym roku rozpoczną się konkretne działania zmierzające do odtworzenia kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Jeszcze w listopadzie br. z wykonawcą zwycięskiej koncepcji renowacji obiektu ma spotkać się prezydent Witold Wróblewski.

Podczas spotkania radnych z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Budzelewski – kierownik Referatu Sportu poinformował, że jeszcze w listopadzie prezydent Witold Wróblewski ma spotkać się ze zwycięzcami konkursu na rewitalizację kąpieliska miejskiego.

– Mamy nadzieję, że zapadną już wtedy decyzje dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej – mówi Andrzej Budzelewski. – W przyszłym roku mogłyby zacząć się już konkretne działania w tym temacie.

Przypomnijmy, że Sąd Konkursowy oceniający prace w konkursie na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU dokonał rozstrzygnięcia konkursu, które zostało zatwierdzone przez Prezydenta Elbląga – Kierownika Organizatora Konkursu.

I nagrodę w wysokości 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  otrzymała praca autorstwa Architekci PL Jerzy Hnat z Gliwic za czytelną, osiową kompozycję zagospodarowania i zabudowy terenu, ciekawą rewitalizację historycznej niecki basenu oraz  ciągu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Kumieli, jako elementu powiązania z  Europarkiem, prawidłową lokalizację zespołu basenów, racjonalne i efektywne  rozwiązanie gospodarki wodnej w basenach oraz energooszczędność.

Czy w przyszłym roku ruszy budowa kąpieliska miejskiego? Jest na to szansa

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>