Coraz bliżej do budowy Castoramy w Elblągu

1159
Wyświetleń

Wiele wskazuje na to, że już w tym roku rozpocznie się budowa pierwszego w naszym mieście marketu budowlanego sieci Castorama. Obecnie trwa finalizacja dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia tej inwestycji.

Miasto stara się wspomóc inwestora w budowie marketu przy ul. Żuławskiej. Jeszcze w listopadzie ub.r. prezydent Witold Wróblewski wydał decyzję, która znacznie przyspieszy proces budowy marketu Castorama w naszym mieście.

Miasto odstąpiło od obowiązku przeprowadzenia przez Firmę Castim Sp. z o.o., oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowego Castorama wraz z magazynem, częścią biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teraz Marszałek Województwa informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych dla  inwestycji (…) oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze zagrożenia powodzią w związku z realizacją inwestycji polegającej na: budowie obiektu handlowego Castorama wraz z magazynem, częścią biurową  wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Żuławskiej w Elblągu.

Także Castorma już oficjalnie potwierdza plany budowy sklepu w Elblągu: „prowadzimy jeszcze zaawansowane prace projektowe oraz uzgodnienia, których celem jest wypracowanie szczegółowego planu sklepu, który mógłby powstać na tym terenie i odpowiadałaby oczekiwaniom mieszkańców miasta i okolic”.

Więcej o tym pisaliśmy tu: http://fakty.elblag.pl/miasto-wydalo-wazna-decyzje-inwestor-przystepuje-do-budowy-castoramy-w-elblagu/

Coraz bliżej do budowy Castoramy w Elblągu

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>