Co dalej z Targowiskiem Miejskim? Radni chcą o tym dyskutować

831
Wyświetleń

Wszystko wskazuje na to, że radni miejscy chcą poważnie zając się sytuacją osób pracujących na Targowisku Miejskim. O tym rozmawiano podczas obrad komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta. Ten temat także poruszyła na sesji radna Maria Kosecka.

– Na wniosek grupy elblążan, w trakcie ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki podjęliśmy temat związany ze zwolnieniem z pobierania opłat handlujących na rynku osób. Ponieważ z kontekstu rozmowy wynikało wiele niewiadomych, a także zauważono potrzebę przeprowadzenia niezbędnych modernizacji terenu targowiska, wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad jednej z najbliższych sesji Rady Miasta tematu dotyczącego przyszłości funkcjonowania placu targowego przy ul. Płk. Dąbka. Powinna to być dyskusja nad różnymi wariantami funkcjonowania elbląskiego rynku – mówiła radna.

Maria Kosecka dodała, że radni, jako reprezentanci mieszkańców muszą w swoich decyzjach uwzględniać interesy wszystkich elblążan i umożliwić zrównoważony rozwój wszystkich warstw społeczeństwa.

– Jak pokazuje przykład innych miast w celu wspierania przedsiębiorczości lokalnej, gminy decydują się np. na zwolnienie z pobierania opłat targowych, traktując to jako element wsparcia dla tego sektora – mówiła radna. – Występujące obecnie problemy komunikacyjne w rejonie rynku również wymagają stosownych reorganizacji. W tym miejscu wypada wspomnieć, że poprzednie władze miasta dostrzegały potrzebę usprawnienia tego obszaru i wykonały prace w postaci nowych miejsc parkingowych, czy też naprawy schodów od strony ul. Robotniczej oraz oświetlenia terenu.

Co dalej z Targowiskiem Miejskim? Radni chcą o tym dyskutować

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>