Bogusław Milusz dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 jeszcze nie został, ale…

902
Wyświetleń

Całkiem niedawno wiceprezydent Bogusław Milusz niespodziewanie złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Dziennikarzom tłumaczono, że ta decyzja jest związana ze sprawami osobistymi i stanem zdrowia wiceprezydenta. Jednak okazuje się, że Bogusław Milusz już wkrótce może objąć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1.

Takie informacje podawał wczoraj jeden z elbląskich portali internetowych. Sugerowano w publikacji, że Bogusław Milusz miał zostać, już od wczoraj, dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu, i to bez konkursu.

O komentarz prosiliśmy biuro prasowe prezydenta miasta. Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta zaprzeczyła, aby już od wczoraj Bogusław Milusz kierował elbląską placówką oświatową, ale…

– W związku z Pana pytaniem informuję, że nie jest prawdą, że Pan Bogusław Milusz  został w dniu wczorajszym dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu. Zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami), jeżeli  do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej – mówi Joanna Urbaniak. – Jedna z powyższych sytuacji miała miejsce w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu, który odbył się 18 marca 2016 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wskazane stanowisko komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na dyrektora szkoły i konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Zgodnie z procedurą wczoraj – 13 kwietnia, odbyła się Rada Pedagogiczna, która opiniowała jedynie – w trybie tajnym, kandydaturę Pana Bogusława Milusza na to stanowisko. Kandydatura ta została zaopiniowana pozytywnie. Ostateczna decyzja jednak będzie należała do Prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Czy więc specjalnie nie rozstrzygnięto konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 1., czekają na ostateczną decyzję Bogusława Milusza? Po to, aby zapewnić mu stanowisko w tej placówce oświatowej?

Milusz rezygnował z wiceprezydentury, wskazując na problemy zdrowotne, mówiąc iż „trzeba zwolnić”. Czy kierując Zespołem Szkół nr 1 będzie miał mniej obowiązków i spokojniejszą pracę?

Prezydent Witold Wróblewski nie obsadził stanowiska trzeciego wiceprezydenta w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Jednak powołał w to miejsce doradcę, Piotra Żuchowskiego.

– Z końcem marca ze swojej funkcji zrezygnował Bogusław Milusz. Problematyka związana ze sferą społeczną, oświatą i kulturą nie miała wiceprezydenta. Podjąłem jednak decyzję, by nie powoływać trzeciego wiceprezydenta. Wracamy do koncepcji dwóch zastępców. Dziedziny edukacji, sportu, promocji, kultury i zdrowia będą moimi zadaniami, natomiast sprawy świadczeń rodzinnych prowadzić będzie wiceprezydent Jacek Boruszka. W związku z takim rozdziałem zadań zdecydowałem, by zatrudnić doradcę, który pomoże w prowadzeniu spraw społecznych, związanych z edukacją i kulturą. Od dziś jest nim Piotr Żuchowski – mówił prezydent Wróblewski.

Trudno nie odnieść wrażenia, że to jednak stanowisko stworzone niejako „na siłę”, dla kolegi z tej samej partii. Zwłaszcza, że Żuchowski, jak sam przyznał, praktycznie nie ma orientacji w sprawach, w których ma prezydentowi Elbląga doradzać.

– Będę pracował merytorycznie nad zakresem zadań, które został mi przydzielone przez prezydenta. Przede wszystkim będzie to zarządzanie oświatą, sprawy elbląskiej kultury. W tej chwili zamierzam szczegółowo zapoznać się z przydzielonymi mi zadaniami, zdobyć jak najwięcej wiedzy w każdej dziedzinie – zapowiadał Piotr Żuchowski.

Nie odpowiedział jednak na pytanie, z jakim największym problemem w elbląskiej oświacie chce się zmierzyć w pierwszej kolejności.

Wokół tych decyzji personalnych jest nadal wiele niejasności. Czy Bogusław Milusz musiał odejść ze stanowiska wiceprezydenta miasta, aby zrobić miejsce dla wysoko postawionego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotra Żuchowskiego? Żuchowski w elbląskim Urzędzie Miejskim będzie co miesiąc pobierał wynagrodzenie w wysokości prawie 7 tys. zł brutto.

Bogusław Milusz nie spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Nie przekazał osobiście tych informacji. Do lokalnych redakcji zostało jedynie wysłane krótkie oświadczenie w tej sprawie.

Bogusław Milusz dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 jeszcze nie został, ale…

1 komentarz

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>