8,5 mln złotych unijnego dofinansowania na projekty edukacyjne!

2583
Wyświetleń

Kolejne dwa wnioski przygotowane przez elbląski Ratusz otrzymają wsparcie. Pierwszy projekt dotyczy Elbląskiej Szkoły Eksperymentu.

Jest to projekt dla liceów. Wartość ogółem wynosi 4 414 497,13 zł, z czego dofinansowanie to 4 162 937,13 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych w elbląskich liceach przez:

-doposażenie pracowni do nauczania chemii, biologii, matematyki, fizyki i geografii-

-doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli,

– organizację zajęć dodatkowych dla uczniów

-organizację dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców

– utworzenie pracowni międzyszkolnej Elbląskiego Centrum Eksperymentu w skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na Zawadzie.

Drugi projekt natomiast pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” dot. między innymi organizacji bezpłatnych zajęć z kodowania, programowania i robotyki dla klas I-III wszystkich szkół podstawowych. Wartość projektu ogółem wynosi 4 467 985,75 zł, z czego unijne dofinansowanie to 4 243 985,75 zł.

Biorąc pod uwagę te środki, łącznie elbląscy urzędnicy pozyskali prawie 37 milionów złotych dla elbląskiej oświaty.

8,5 mln złotych unijnego dofinansowania na projekty edukacyjne!

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>