7 listopada – Światowy Dzień Feministek

2778
Wyświetleń

Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) to ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Zazwyczaj kojarzymy ten ruch negatywnie i nie doceniamy znaczenia historycznego jakie wniosły sufrażystki dla wolności kobiet.

W patriarchalnym świecie kobiety walczyły i walczą o swoje prawa, a sytuacja ich, pod tym względem na świecie, jest drastycznie różnorodna.

wikipedia

wikipedia

Indeks równości płciowej (2016) mierzy szanse ekonomiczne, zawodowe, polityczne, edukacyjne i zdrowotne. Głębsza zieleń oznacza większą równość.

Geneza

Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa. Za twórcę terminu féminisme uważany jest Charles Fourier, który po raz pierwszy użył go w 1837 roku.

Współcześnie w społeczeństwach zachodnich pod pojęciem feminizmu rozumie się przede wszystkim nowy ruch feministyczny (feminizm drugiej fali), za którego początek uważa się wydanie przez Betty Friedan książki pt. Mistyka kobiecości w roku 1963. Poglądy reprezentowane przez wcześniejszą falę feminizmu (formalne równouprawnienie kobiet) zostały w dużej mierze przyswojone przez zachodnie społeczeństwa i przestały być elementem programu feministycznego.

O co im chodzi?

Podstawą programu feminizmu jest dążenie do emancypacji kobiet i równouprawnienia płci, zarówno pod względem formalnym, jak i faktycznym. Feminizm zajmuje się też problemem kobiecości, konstrukcją płci kulturowej oraz zwiększeniem udziału kobiet w różnych obszarach życia. Od lat 60. XX wieku wysunięto postulaty dotyczące uwzględnienia roli kobiet w historii, w której pomijano ich dorobek i osiągnięcia.

Przez ostatnie 30 lat feminizm zajmował się następującymi tematami:

 • rozwój teorii feminizmu oraz przekształcanie jej w polityczną praktykę;
 • równe traktowanie;
 • równouprawnienie w polityce, pracy, społeczeństwie, rodzinie itd.;
 • przemoc indywidualna i strukturalna wobec kobiet;
 • seksualne samostanowienie;
 • dopuszczalność aborcji;
 • walka z męską dominacją językową;
 • krytyczne ujęcie spraw reprodukcji;
 • pozycja matek w społeczeństwie;
 • homoseksualizm – równe traktowanie związków hetero- i homoseksualnych;
 • dyskusje na temat pornografii;
 • konstrukcja i dekonstrukcja tożsamości płciowej;
 • kulturowe i indywidualne samostanowienie;
 • przeciwdziałanie tendencjom dyskryminacji poprzez dążenia emancypacyjne;
 • stosunek wobec innych ruchów społecznych, takich jak ruch robotniczy, ruch ekologiczny, ruch praw obywatelskich;
 • obecność kobiet w różnych obszarach życia (np. kobiety w nauce);
 • intersekcjonalność, czyli relacje płci do innych podstawowych kategorii społecznych, takich jak rasa, klasa, orientacja seksualna.

 

 

wikipedia.org

7 listopada – Światowy Dzień Feministek

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>