6 marca – Dzień Olimpijczyka

1107
Wyświetleń

„O Sporcie! Ty jesteś Pokój! Ty ustanawiasz przyjacielskie związki między ludami, zbliżając je sobie we wspólnym kulcie siły ujarzmionej, rzeczniczki ładu, zwyciężczyni siebie. Tobie zawdzię- cza wszystka młodzież świata poznanie siebie i poszanowanie wzajemne bogactw kultury swych krajów, i tak najwyższe wartości narodów stają się źródłem szlachetnej walki i pokojowego współ- zawodnictwa”.

Pierre de Coubertin, Oda do sportu

Geneza

Kolebką igrzysk olimpijskich jest starożytna Grecja, a sama ich nazwa wywodzi się od miejscowości Olimpia. Za ich początek przyjmuje się 776 r. p.n.e., kiedy to Koroibos z Elidy zwyciężył w biegu po prostej. To właśnie wtedy zapisano nazwisko uczestnika olimpiady, od której rozpoczęto rok kalendarza olimpijskiego.

Z narodzinami oraz chronologią igrzysk wiąże się wiele legend i mitów. Jeden z nich ma związek z bogiem Kronosem, który w obawie przed utratą władzy połykał swoje dzieci. Okrutnego losu uniknął jedynie Zeus ukryty przez matkę. Jeden z jego opiekunów – „Herakles wyzwał swych braci do zawodów biegowych, a zwycięzcę uwieńczył gałązką dzikiej oliwki, dając tym samym początek igrzyskom olimpijskim. Ustalił też, że igrzyska mają się odbywać w każdym piątym roku (czyli co cztery lata) na pamiątkę, że w raz z nim rywalizowało pięciu braci”. Ówczesne igrzyska miały charakter religijny, odbywały się ku czci bogów, a w szczególności najważniejszego z nich – Zeusa. Stadion jednoczył różniących się w postawach Hellenów, a tym samym łączył sferę sacrum z przyziemnym profanum, co we fragmencie swojej książki opisuje Krzysztof Zachura:

„Na stadionie bowiem zbiegały się ścieżki prawdy przedeptywane przez ludzi i krzyżowały się drogi przeznaczenia wytyczane przez bogów. A ponad obu światami władzę sprawował jeden porządek, który łączył boski Olimp z człowieczą Olimpią. Niebo i Ziemię. Dobro i Zło. Przeszłość i Przyszłość”.

W zawodach uczestniczyć mogli tylko mężczyźni będący rdzennymi Hellenami, urodzonymi z obojga rodziców Greków i posiadający odpowiednią pozycję spo- łeczną (niewolnicy byli wykluczeni z rywalizacji). Zawodnika musiała cechować nienaganna postawa moralna. Musiał też złożyć przysięgę przed posągiem Zeusa Horkiosa, na mocy której zobowiązywał się przestrzegać praw sportowych. Etyka olimpijska dotyczyła nie tylko zawodników, ale także ich rodziny oraz sędziów. Łamanie zasad było surowo karane. Najczęściej spotykanym przestępstwem była korupcja, za którą karano grzywną.

Jak jest dzisiaj?

Olimpizm jest filozofią życia, chwalącą i łączącą w zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu, olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach dobrego przykładu i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych: przyjaźni, solidarności i fair play. Olimpijczyk powinien uosabiać te zasady w swoim życiu.

Polscy sportowcy reprezentują nasz kraj na każdej olimpiadzie zdobywając wiele medali.

Złote medale Polaków:

  • 70 – Łączna liczba złotych medali zdobytych przez polskich Olimpijczyków
  • 64 – Złote medale zdobyte na letnich igrzyskach olimpijskich
  • 6  – Złote medale zdobyte na zimowych igrzyskach olimpijskich

Srebrne medale Polaków

  • 89 – Łączna liczba srebrnych medali zdobytych przez polskich Olimpijczyków
  • 82 – Srebrne medale zdobyte na letnich igrzyskach olimpijskich
  • 7 – Srebrne medale zdobyte na zimowych igrzyskach olimpijskich

Brązowe medale Polaków

  • 132 – Łączna liczba brązowych medali zdobytych przez polskich Olimpijczyków
  • 125 – Brązowe medale zdobyte na letnich igrzyskach olimpijskich
  • 7 – Brązowe medale zdobyte na zimowych igrzyskach olimpijskich

Więcej informacji o medalach polskiej reprezentacji znajdziecie tu:

http://www.olimpijski.pl/pl/420,polskie-medale.html

A teraz przypomnę Wam, jak zaczynał jeden z naszych mistrzów olimpijskich ;)

 

źródło: Joanna Jancz, Hanna Łuczkiewicz,Recepcja ideii olimpizmu w XX wieku., www.yt/sporttvppl

 

6 marca – Dzień Olimpijczyka

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>