28 listopada – Dzień Pocałunku

894
Wyświetleń

Pocałunek….Czymże jest pocałunek? Zbliżeniem ust do ust? A może jest w tym coś mistycznego?

Dziś święto pocałunku, więc pokusiłam się o przypomnienie Wam najsłynniejszych cytatów o pocałunku. Co mówili wielcy pisarze i filozofowie o tym, jakże nieodosobnionym przejawem intymnej relacji?

1. Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety. – Oscar Wilde

2. Ko­biety pa­miętają jeszcze pier­wszy po­całunek, gdy mężczyźni za­pom­nieli już o ostatnim. - Rémy de Gourmont

3. Po­całunek wy­myśli­li mężczyźni, aby ko­biecie na­reszcie us­ta zamknąć. – Magdalena Samozwaniec

4. Gdy za­kocha­ni całują się po po­liczkach, to znaczy, że błądzą po omac­ku, szu­kając swych ust. Po­całunek tworzy kochanków. – Émile Zola

5. Po­całunek jest w miłości tym, czym ter­mo­metr w me­dycy­nie – poz­wa­la dokład­nie zdać sprawę z po­wagi sytuacji. – Pierre Daninos

6. Początkujący ju­dasz wkłada w po­całunek wiele szcze­rego uczucia. – Wiesław Brudziński

7. Po­całunek jest os­tatnim prze­jawem ludożerstwa. – Nikos Kazantzakis

8. Pier­wszy po­całunek miłos­ny – kto go nie doz­nał, god­ny jest pożałowania. - Aleksander Hercen

9. […] nikt nie wie, czym nap­rawdę jest po­całunek, może niemożliwą do zreali­zowa­nia próbą pożar­cia jed­ne­go przez dru­gie, może de­monicznym zes­po­leniem, może początkiem śmierci. – José Saramago

10. Po­całunek to wszys­tko. Po­całunek to praw­da. Bez nad­mier­nych wpra­wek sty­lis­tycznych, bez prze­sad­nie za­wiłych wy­gibasów i kar­kołom­nych ewo­luc­ji. Na­tural­ny i przez to najpiękniejszy. - Federico Moccia

11. „Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał” – Owidiusz

12. „Gdy kobieta jest w gniewie, cztery małe pocałunki wystarczą, aby ją pocieszyć” - C. Goldoni

13. „Umrzyj, ale nie całuj bez miłości!” – N. Czernyszewski

14. „Nie całuje się tylko wargami, ale całym ciałem” – R. Leonhard

15. „Pocałunki po ciemku kradzione i oddawane, jakże uszczęśliwiają duszę, gdy kocha” – H.Heine

pocalunek11

źródło:cytaty.info.pl, foto:pixabay.com

28 listopada – Dzień Pocałunku

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>