25 lecie samorządu. Kontrowersyjne nominacje do nagrody

830
Wyświetleń

Wczoraj w naszym mieście odbyła się uroczysta gala związana z rocznicą 25-lecia istnienia samorządów w Polsce. Najwięcej kontrowersji wywołały jednak nominacje do nagrody „Zasłużony dla Elbląga”. W dużej mierze te nagrody otrzymali lokalni politycy i osoby związane z konkretnymi opcjami politycznymi.

Zgromadzeni w Bibliotece Elbląskiej politycy lokalni, urzędnicy, przedsiębiorcy oraz ludzie kultury mówili dużo o roli samorządu w Polsce. Oczywiście podkreślano wszystkie pozytywne przemiany, jakie udało się dokonać w naszym mieście. Radni najdłużsi stażem wspominali początki działania  samorządu w Elblągu.

Właściwie na tym można by zakończyć ciekawą uroczystość, gdyby nie przyznane prawie 40 osobom wyróżnienia „Zasłużony dla Elbląga”. Osoby, nominowane do nagrody, w wielu przypadkach budziły mocne zdziwienie. W komentarzach w elbląskich portalach internetowych zawrzało. Elblążanie doznali szoku, kogo nominowano do tych ważnych nagród.

Kto otrzymał nagrody?

Na wniosek prezydenta Elbląga: Piotr Żuchowski (wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego), Marian Podziewski (wojewoda warmińsko-mazurski), Maciej Bukowski (konsul honorowy Mołdawii), ks. Stanisław Błaszkowski (proboszcz parafii św. Mikołaja), Paweł Olechnowicz (prezes Grupy Lotos), Roman Korzeniowski (dyrektor Browaru w Elblągu), Halina Czarnecka (dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku), Leszek Wójcik (przedsiębiorca), Jerzy Baczyński (redaktor naczelny „Polityki”), Zdzisław Gdaniec (przedsiębiorca), Bogdan Szymanowski (dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu).

Na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej: Anna Szyszka (była radna i wojewoda warmińsko-mazurski), Halina Sałata (radna kilku kadencji), Bożena Malz (długoletni pracownik samorządowy), Maria Kosecka (radna kilku kadencji), Czesław Dębski (były radny i wieloletni dyrektor browaru), Zdzisław Dubiella (radny i rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej), Tadeusz Chmielewski (nauczyciel, były wiceprezydent Elbląga), Ryszard Tomczyk (pisarz, krytyk, malarz, honorowy obywatel Elbląga), Karol Nawrocki (dyrektor IPN w Gdańsku), Ryszard Mytych (przedsiębiorca), Michał Waluk (przedsiębiorca). Pośmiertnie: Dariusz Waldziński (był radny i wiceprezydent Elbląga, pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).

Na wniosek klubu radnych PO: Elżbieta Gelert (posłanka, wieloletnia radna, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego), Grażyna Kluge (była radna, wicewojewoda warmińsko-mazurski), Jacek Protas (były marszałek, obecnie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Antoni Czyżyk (radny, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid), Jerzy Wcisła (radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, dyrektor elbląskiego biura Urzędu Marszałkowskiego), Wojciech Macijewicz (prezes Klastra Mebel Elbląg), Juliusz Marek (założyciel Telewizji Elbląskiej).

Na wniosek klubu radnych SLD: Leokadia Prokurat (radna w latach 1998-2002, była przewodnicząca elbląskiego oddziału Ligi Kobiet Polskich), Anna Szczepańska (prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód), Henryk Horbaczewski (był radny miejski i wojewódzki, wieloletni dyrektor IV LO), Józef Nowicki (prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu), Bogdan Frieske (prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzielnic Próchnik, Krasny Las i Okolic), Aleksander Kozłowicz (prezes zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Nie da się ukryć, że nominacje, w wielu przypadkach były typowo polityczne. Potwierdza to Łukasz Mierzejewski z biura prasowego prezydenta miasta.

- Mechanizm wyłaniania tych osób, nominowanych do nagrody „Zasłużeni dla Elbląga” wyglądał tak, jak mówiono wczoraj na uroczystości. Nominacje wyszły od konkretnych klubów radnych oraz prezydenta miasta – wyjaśnia Łukasz Mierzejewski.

Oznacza to, że do tych naprawdę ważnych wyróżnień nominowali osoby tylko ci politycy, którzy mają swoją reprezentację w Radzie Miasta.

Dziwić może fakt, że nie skorzystano w tym wypadku z formuły głosowania wśród elblążan za pośrednictwem internetu. Można było zastosować mechanizm z głosowania na projekty z Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec miasta mógłby zagłosować na konkretną osobę, jego zdaniem zasłużoną dla miasta w okresie ostatnich 25 lat lub wprowadzić swoja kandydaturę. Oznaczeniem oddanego głosu byłby wprowadzony numer PESEL. Dzięki temu to elblążanie, nie politycy, mogliby wybrać tych, którzy ich zdaniem najwięcej wnieśli do rozwoju miasta.

W tej sprawie wystosowaliśmy pytanie do biura prasowego prezydenta miasta.

25 lecie samorządu. Kontrowersyjne nominacje do nagrody

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>