21 maja – Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju

1124
Wyświetleń

Polska po II wojnie światowej stała się krajem w zasadzie jednolitym kulturowo, więc każda inność zwraca na siebie uwagę. Tymczasem świat to tygiel różnych kultur, tradycji i zwyczajów. Jego niejednorodność bywa przyczyną aktów nietolerancji, krzywdzących zachowań i rasistowskich wypowiedzi. W dobie globalizacji problem konfliktów międzykulturowych staje się coraz bardziej nabrzmiały.

Powszechna Deklaracja UNESCO o Różnorodności Kulturowej z listopada 2001 roku przypomina o podstawowych wartościach praw człowieka, uzmysławia nam, że godność człowieka to również poszanowanie kultury, sprawiedliwość, wolność oraz pokój. Nakłania mieszkańców i mieszkanki globu do wzajemnej pomocy i troski. To w oparciu o ten dokument ustanowiono 21 maja Dniem Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju. W październiku 2005 roku przyjęto Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, która dwa lata później została ratyfikowana przez Polskę.

Różnorodność jest przecież czymś występującym w przyrodzie, dlatego musimy respektować jej istnienie wśród nas, ludzi. Poza tym różnorodność kulturowa determinuje rozwój. Sekcja druga dotyczy praw człowieka, których przestrzeganie powinno być gwarantem różnorodności kulturowej, a obowiązkiem każdego jest ich poszanowanie. Każdy powinien mieć możliwość wypowiadania się w swoim języku oraz prawo do edukacji.

Dzień Różnorodności Kulturowej to głównie idea edukacyjna. Nie ma hucznych obchodów na ulicach miast, co najwyżej miejscowe prelekcje czy pokazy filmów. Dzień Różnorodności Kulturowej to głównie idea edukacyjna. Nie ma hucznych obchodów na ulicach miast, co najwyżej miejscowe prelekcje czy pokazy filmów.

Lubicie poznawać inne kultury?

 

źródło: ekokalendarz.pl. foto:pixabay.pl

21 maja – Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju

O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>